Projekto"Šaknys" komandos išleistuvės


 

Rugpjūčio 12 d. Lemonte, šalia Pasaulio lietuvių centro esančiame Kryžių kalnelyje vyko projekto "Šaknys" komandos išlydėjimas. JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga ir Lietuvių Fondo paramos dėka įgyvendina projektą “Šaknys”. Rugpjūčio 12-16 dienomis Pietų Ilinojuje projekto dalyviai Marija Čyvaitė, Austėja Stanevičiutė, Audra Kriaučiūnaitė, Petras Rušėnas, Gytis Kriaučiūnas, Lukas Urbonavičius, Morta Baltrusaitytė, Margarita Swissler, Gerda Šimkevičiutė, vadovaujami Viliaus Žalpio, ieškos ir tvarkys senas JAV lietuvių kapines bei diskutuos lietuviško paveldo išsaugojimo ir lietuviškosios tapatybės temomis. Projektas “Šaknys” suteiks iš įvairių valstijų susirinkusiam jaunimui galimybę geriau susipažinti su 70-metį šiais metais švenčiančios JAV Lietuvių Bendruomenės istorija, savo šaknimis ir lietuvišku paveldu, užmegzti naujas pažintis. Tikimės, kad jauni lietuviai po dalyvavimo projekte turės naują požiūrį į lietuvišką paveldą ir į Lietuvos istorijos išsaugojimą bei puoselėjimą. Po projekto jaunimas savo bendruomenėse pristatys šio projekto tikslus, pasidalins savo patirtimi ir padės skatinti kitus lietuvius prisidėti prie JAV lietuvių bendruomenės istorijos išsaugojimo.

 

Dainos Čyvas nuotr.

JAV Lietuvių Bendruomenės informacija

 

Loreta Timukienė

JAV LB administratorė


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės