JAV LB IDĖJŲ MUGĖKviečiame dalyvauti JAV Lietuvių Bendruomenės organizuojamoje IDĖJŲ MUGĖJE, kuri vyks  2021 m. rugsėjo 11 d., šeštadienį, 1 val. p. p.  Pasaulio Lietuvių Centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439), meno galerijoje ,,Siela". Tai bus vienas iš kelių JAV Lietuvių Bendruomenės 70-mečiui skirtų renginių, tą savaitgalį vyksiančių Lemonte. Šio renginio tikslas – suburti draugėn JAV lietuvius ir juos vienijančias organizacijas, susipažinti, pasidalinti idėjomis ir surasti būdus jas įgyvendinti, pasitelkiant bendraminčius bei rėmėjus. Kviečiame pasidalinti netikėčiausiomis, originaliomis, kūrybingomis idėjomis, dalintis patirtimi ir įkvėpti vieniems kitus. Idėjų mugėje bus pristatomos idėjos, padėsiančios įtraukti į bendras veiklas kuo daugiau JAV lietuvių, ypač jaunimo.

Idėją prašysime pristatyti žodžiu, stendiniu pranešimu (plakatas) arba filmuota medžiaga(1-2 min.), kur bus pateikiama informacija apie planuojamą ir/arba vykdomą projektą, aptariami idėjos įgyvendinimo būdai ir priemonės, iškeliami tikslai, apibūdinami numatomi rezultatai ir t. t. Jeigu nebus galimybės atvykti į Idėjų mugę, galėsite savo idėją pristatyti nuotoliniu būdu.

Siekiant padėti idėjų autoriams įgyvendinti jų idėjas, kviesime tapti idėjų pirkėjais – jais kviečiame tapti ir pavienius asmenis, ir organizacijas ar kompanijas, norinčias ir galinčias prisidėti savo finansais ar žmogiškaisiais ištekliais prie patikusios idėjos įgyvendinimo. Jeigu negalėsite dalyvauti Idėjų mugėje, tapti idėjos pirkėju galėsite ir nuotoliniu būdu.

Norint dalyvauti Idėjų mugėje reikalinga išankstinė registracija (iki rugpjūčio 15 d.), užsiregistravusiems pateiksime smulkesnę informaciją apie dalyvavimo sąlygas. Prašome dalintis šią informacija, daugiau informacijos – el. paštu informacija@javlb.org

Kviečiame registruotis: https://javlb.org/ideju-muge/

JAV LB Krašto valdyba
Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės