Pavasarinė talka Portlando Lietuvių Bendruomenėje

Ankstyvą šeštadienio, Gegužės 1-osios  rytą visi kas netingi – ir jaunas, ir senas, suėjo, suvažiavo į nuolatinę Portlando Lietuvių Bendruomenės susibūrimų vietą – Latvių Bendruomenės salę.

Senokai bebuvome čia susirinkę: pandemijos laikotarpiu, deja, neišvengiamai buvo atšaukti visi renginiai. Tačiau lygiai kaip po šaltos žiemos ateina žaliuojantis pavasaris, taip ir vietos Latvių ir Lietuvių Bendruomenių sąstingis negali tęstis amžinai!..Todėl buvome maloniai nustebinti, kad broliai latviai po dviejų metų pertraukos ir vėl nusprendė organizuoti tradicinę Pavasarinę Talką. Kaip ir vietos Estų Bendruomenės nariai, aktyviausi lietuvaičiai su džiaugsmu prisijungė prie šio smagaus ir labai reikalingo renginio, kuris apjungė visų trijų Baltijos tautų išeivijos atstovus.

Smagu buvo petis į petiį dirbti šalia Latvių ir Estų!..Latvių Bendruomenės senbuviai greit visus išskirstė į atskiras grupeles, paaiškino kam reikia skirti daugiausiai dėmesio ir jegų, kad Latvių Centro aplinka ir vėl atgimtų, taptų jauki ir maloni, kviestų pasisvečiuoti jos žaliuojančiame prieglobstyje.

Taigi, netrukus čiupome kas grėblį, kas kastuvą ar šluotą ir užvirė darbas…Moterys ir merginos ėmėsi gėlynų tvarkymo: stropiai išgrėbė po krūmais ir medžiais susikaupusį senų, supuvusių lapų sluoksnį, o jo vietoje gražiai paskleidę naują medžio drožlių mišinį.

Sakoma, kad “Darbymetyje ir akmuo kruta”..Dirbo, plušo, nenorejo atsilikti nuo vyresniųjų ir mūsų mažieji talkininkai: Kaya, Emily, Rokas, Domantas ir Jogaila…Juk kaip smagu ne tik pasiausti, palakstyti, pakvėpuoti gaiviu pavasario oru, bet ir padirbėti, pasimokyti gražių tradicijų, kaip reikia mylėti ir puoselėti mūs supančią aplinką. Taip vaikučių širdelėse gimsta mūsų, kaip bendruomenės,  jausmas, suvokimas, kad tu esi ne vienas, kad tu priklausai Lietuvių bendrijai…Kita patarlė byloja: “Lenk medį, kol jaunas!”..Norisi tikėti, kad nuo mažų dienų skiepijamos tradicijos ir gražus senolių pavyzdys pasės gėrio grūdą mūsų jaunosios kartos širdyse ir jis būtinai sužaliuos!..

Lietuvių Bendruomenės vyrai griebėsi sunkesnių darbų: genėjo senas, nudžiūvusias medžių šakas, retino išsikerojusius krūmus, pjovė papuvusius, griūvancius medžius, vežiojo šiūkšles…Buvo smagu stebėti, kaip žingsnis po žingsnio gražėja, tarsi iš naujo atgimsta Latvių centro supantys gėlynai, veja, sodelis ir miško plotas. Vadinasi, ne veltui stengėmės!..

Su viltimi žvelgdami į ateitį, tikime, kad netrukus pagaliau bus atšaukti visi su pandemijos laikotarpiu susiję apribojimai ir suvaržymai ir vėl, kaip senais gerais laikais, galėsime pagražejusioje Latviu centro saleje vėl susiburti mūsų tradiciniams ir naujiems bendruomenės renginiams.

Na, o šiandien norisi nuoširdžiai padėkoti visiems, kas šį ankstyvą šeštadienio rytą nepatingėjo anksčiau atsikelti ir nepabūgo susirinkti bendram darbui į Pavasarinę Talką,- visų pirma, – Portlando Lietuvių Bendruomenės Valdybos Pirmininkei Giedrei Babarskienei, Valdybos narėms Ernestai Ingelevičiūtei ir Gražinai Kazilienei bei aktyviausiems Bendruomenės nariams: Vaidai ir Vaidotui Žieviams, Laimutei Kazlauskaitei, Ingridai ir Laurynui Misevičiams, Brett Bolstad, Gregory Žalpis, Jennifer Macey, Claudia Jakim, jaunimo atstovėms Agnei ir Gretai Babarskaitėms, o taip pat – mažiesiems talkininkams: Domantui ir Jogailai Žieviams, Rokui Saboniui Misevičiui, Kayai Kazilas ir Emily Meurer. Ačiū Jums visiems už Jūsų triūsą!.. 

Grazina Kazilienė,

Portlando Lietuviu Bendruomenės Valdybos  atstovė Spaudai ir Ryšiams su Visuomene

 

Giedre Babarskiene

Portlando Bendruomenė

 

1 nuotrauka,  trečias iš kairės, Latvių Bndruomenės valdybos narys Janis Zommers. Link dešinės, Brett Bolstad, Ernesta Ingelevičiūtė, Gregory Zalpys, Laurynas ir Rokas Misevičiai, Vaida, Vaidas, Domantas ir Jogaila Žieviai, Agnė Babarskaitė, Emily Meurer, Kaya Kazilas, Laimutė Kazlauskaitė, Gražina Kazilienė, Greta Babarskaitė, Ingrida Misevičienė, Gabrielė Anderton ir Giedrė Babarskienė

 

2 nuotrauka:

Domantas Žievys

 

3 nuotrauka

Kaya Kazilas

 

4 nuotrauka

Gabrielė Anderton ir Greta Babarskaitė

 

5 nuotrauka

Kaya Kazilas ir Emily MeurerComments

popular

Lemont atidaromas nuotykių parkas – didžiausias Šiaurės Amerikoje

Nedas Okuličas: „ Šeimoje mes dažnai diskutuojame apie viską...“

Nuo liepos Illinois įsigalios įstatymas „Teisė dirbti“