Illinois valstijoje gausėja lūšių

Išskyrus Delaware valstiją, lūšys gyvena visuose žemyninių JAV kampeliuose. 2010 m. atliktas tyrimas, paskelbtas žurnale „Fish and Wildlife Management“, rodo, kad daugumoje valstijų, taip pat ir Illinois, lūšių populiacija išaugo. Apskaičiuota, kad šiai dienai Illinois populiacija siekia apie 2 252 lūšis ir vis auga. Illinois lūšių fondo (angl. Illinois Bobcat Foundation) nuomone, tikrasis šių gyvūnų skaičius valstijoje gali siekti 5000. Pastarosiomis savaitėmis Will apskrityje buvo pastebėtos keletas lūšių, manoma, mama lūšis su jaunikliais. Tai antras toks atvejis vos per šešis mėnesius. Aštuntajame dešimtmetyje lūšys buvo įtrauktos į beišnykstančių gyvūnų rūšių Illinois valstijoje sąrašą, tačiau 1999 m. gyvūnas iš šio sąrašo buvo išbrauktas. Nuo 2016 m. kai kuriuose valstijos rajonuose leidžiama legaliai medžioti ar gaudyti lūšis, nors daugiau nei 30 apskričių tai vis dar yra neteisėta. Pasak Illinois lūšių fondo prezidentės Jennifer Kuroda, lūšių pastebėta 99-iose iš 102-ių valstijos apskričių. Tačiau ji patikino, jog šie gyvūnai žmonių nepuola, nebent jie būtų užspeisti į kampą ar pasiutę. Gamtosaugininkai sako, jog auganti lūšių populiacija nereiškia, kad žmogaus ir šio gyvūno susitikimai taps kasdienybe. Lūšys linkusios vengti žmonių. Paprastai jos medžioja graužikus, triušius ir laikosi atokiau nuo žmogaus gyvenamų rajonų. Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje