Pagal korupciją – Illinois antroje, o Čikagos miestas – pirmoje vietoje

Po beveik 10 metų progreso, 2019 metais Illinois korupcija ir vėl išaugo, taip užtikrindama valstijai antrąją, o Čikagai – pirmąją vietą visoje šalyje. Tokius duomenis šią savaitę pateikė nauja Illinois universiteto Čikagoje ataskaita, sudaryta remiantis naujausiais JAV teisingumo departamento duomenimis. Nuo 1976 m. iki 2019 m. Illinois valstijoje priimti 2 152 federaliniai nuosprendžiai dėl korupcijos. Illinois pralenkia tik Louisiana valstija, sakoma pranešime. Nors California, New York ir Florida valstijose per 43 metus nuteista daugiau asmenų už korupciją nei Illinois valstijoje, tačiau jose gyvena didesnis gyventojų skaičius. 2019 m. Illinois dėl korupcijos nuteisti 32 žmonės. Nors nuteistųjų dėl korupcijos pastaraisiais metais sumažėjo, bendras nuteistųjų kaičius Čikagos mieste ir jo apylinkėse, kiekvienais metais siekiantis vidutiniškai 42, leidžia šį miestą laikyti labiausiai korumpuotu visoje šalyje. Antroji vieta atiteko Los Angeles (1 588, arba vidutiniškai 37 nuosprendžiai per metus, trečioji – New York / Manhattan (1 361, arba 32 nuosprendžiai per metus), ketivirtoji – Miami (1 234, arba 29 nuosprendžiai per metus), penktoji – Washington, DC (1 199, arba 28 nuosprendžiai per metus). Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje