Čikagos lituanistinė mokykla

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai ir kolektyvas iškilmingai paminėjo  Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės paskelbimą – Vasario 16-ąją.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai kartu su Jaunimo centro Tarybos pirmininku Antanu Rašymu ir Čikagos Šaulių rinktinės nariais iškilmingą šventės paminėjimą pradėjo padėdami gėlių vainiką prie paminklo mokyklos kiemelyje ir pagerbdami žuvusiuosius už Lietuvos laisvę didvyrius tylos minute.

„Ši diena tepažadina kiekvieno mūsų širdyje įkvėpimą didžiuotis šalies istorine praeitimi, kovotojais už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Mylėkime ir saugokime savo Tėvynę, didžiuokimės tais, kurie dėjo mūsų valstybės pamatus“ – į susirinkusiuosius kreipėsi mokyklos direktorė Vida Rupšienė. 


Dešimtokai Dominykas Bandžius ir Ieva Diliūnaitė padeklamavo Kęstučio Ivinskio eilėraštį „Padėka“

„Gyvuoki per amžius ir būki laisva,

Gimtine manoji, brangi Lietuva“  - eilėraščio posmais kreipėsi į susirinkusius dešimtokai. 


Čikagos lituanistinės mokyklos devintokai visus svečius pasveikino sušokdami tradicinį lietuvių liaudies šokį „Kepurinė“, o aštuntokai – „Gyvatarą“.


Sveikinimo žodžius tarė mokyklos direktorė Vida Rupšienė ir pavaduotoja Vilma Poliuvienė.


„Minėdami iškilią šventę ir šiandien uždekime vieni kitus tikėjimu kurti dar gražesnę valstybės ateitį, savo darbu prisidėkime prie Lietuvos gerovės kūrimo. Būkime verti Lietuvos laisvės ir jos gynėjų pasiaukojimo“ – sveikinimo žodžiais kreipėsi mokyklos pavaduotoja Vilma Poliuvienė.


Mokyklos bendruomenę pasveikinti taip pat atvyko JAV LB Švietimo Market parko bendruomenės pirmininkė Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė. „Didžiuokimės kiekvieno šalia esančio gerais darbais, džiaukimės tuo, kas mus vienija ir stiprina. Sveikinu visus su Valstybės Atkūrimo Nepriklausomybės diena ir linkiu, kad mūsų meilė ir pagarba Tėvynei lydėtų tiek profesinėje erdvėje, tiek asmeniniame gyvenime“, linkėjo Auksuolė Kišonaitė- Marciulevičienė.

  Šventės pabaigoje iškilmingai nuskambėjo mokyklos jungtinio choro, vadovaujamo mokytojos Dalės Gedvilienės, dainos “Lietuva”, “Brangiausios spalvos”, “Žemėj Lietuvos”. Pastarąją dainavo atsistojusi visa salė.

   Išeidami iš salės, visi išsinešė ne tik pakilią nuotaiką, bet ir Lietuvos gimtadienio pyragaitį. 


Ką mums JAV gimusiems Amerikos lietuviams reiškia Vasario 16-oji? 

Nesvarbu, kur begyventum, ar protėvių žemėje Lietuvoje, ar JAV, svarbu, kad Lietuva ir meilė Tėvynei visuomet būtų tavo širdyje.


Su Nepriklausomybės Diena!

Mokytoja Aistė Šulcaitė

Vasario 16, 2021


Nuotraukos Viktorijos Šileika


Išeidami iš salės, visi pasivaišino gimtadienio skanumynais

Mokyklos choro atliekama daina "Brangiausios spalvos"

Pirmokai sako eilėraštį 


Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje