Tokios tokelės (76-2) Beribė beprotystė.Pirmiausiai prisiminkime sausio 13-tą žuvusius beginklius kovotojus už Lietuvos laisvę. Ačiū.


2020 metų respublikonų rinkiminėje kampanijoje, prezidento Trump‘o pasirodymas sutraukdavo didžiausias minias žmonių, ko demokratai negalėjo toleruoti. 


Demokratų beprotystė Washington‘e nesibaigia. Albert Einstein yra sakęs: „Tėra du tikrai begaliniai dalykai: visata ir kvailystė. Aš nesu tikras dėl visatos“.


Prezidentas Trump‘as atsisakė dalyvauti naujo prezidento prisaikdinimo iškilmėse. Teisingai padarė, nes nėra jokio tikslo pagerbti klastotais balsais į Baltuosius Rūmus patenkantį naują prezidentą. Tai prezidento Trump‘o garbingas pareiškimas. Dėl prezidento atsisakymo dalyvauti iškilmėse, Seimo pirmininkė eina iš proto, bandydama vėl atstatydinti prezidentą Trump‘ą. Ji net tarėsi su Pentagonu, norėdama uždrausti prezidentui turėti teisę į atominę bombą. O Biden‘ui bus galima? Pirmininkė čia pasirodė visiškai išprotėjusi, bandydama iššokti aukščiau bambos, kišdama savo nosį kur ji nepriklauso. Elgesys lyg kokios turgaus bobos. Pentagonas pareiškė išliekąs neutralus politikų ginče. Nepasisekė „bobai“.


To negana, pirmininkė ultimatumu spaudžia viceprezidentą (VP), kad jis su kabineto pritarimu atstatydintų prezidentą iš pareigų, pagal Konstitucijos 25 papildymą. Įdomu, kodėl apie tą 25 papildymą nekalbėjo kai vyko pirmas nepasisekęs bandymas atstatydinti prezidentą. Manau, jog čia didesnė ir rimtesnė sąmokslo teorija. Apie 25 papildymą kalbėti reikia jau dabar. Nesvarbu, pasiseks ar ne. Vėliau, tą papildymą būtų galima panaudoti prieš prezidentą Biden. Juk aiškiai  pastebima kaip jo protas svyruoja net mažiausio vėjelio blaškomas. Tuomet Kamala Harris taptų JAV pirmoji moteris prezidente. Aišku, pasibaigtų ir Hillary Rodham Clinton ambicijos. Kam tektų VP postas? Ar Seimo pirmininkė sutiktų su tokiu pasiūlymu? Ar dvi katės sutilptų viename maiše? Lengva yra suorganizuoti sąmokslą, bet vėliau sunku, nežinoti kaip jį užbaigti. Demokratai patys kasa sau duobę į kurią ir įkris. „Durniškėse“ Vytautas Petkevičius rašo: „Jog ir didžiausias politinis bulius telpa į mažas konservų dėžutes“. Ar bereikia geresnės tiesos?                     


Dabar, balsų vogimu pasižymėję demokratai, sąžiningu keliu nebesugeba patekti į prezidentūrą.  Be balsų vogimų ir įvairių machinacijų, jie gerai žinojo, kad pralaimėjus šiuos rinkimus, jiems būtų buvęs suduotas juos triuškinantis smūgis. Jeigu Trump‘as kandidatuos ateinančiuose 2024 metų rinkimuose, to triuškinamo smūgio demokratams išvengti nepavyks. Demokratams dėl tokio jo elgesio dreba kinkos. Netikėtina, kad tokie nešvarūs, su balsų vogimu, rinkimai pasikartotų. Aišku pastangų bus. Tai demokratų „Trade Mark“. Todėl ir dedamos visos pastangos apkaltinti prezidentą Trump‘ą atimant jam galimybę kandidatuoti ateityje prezidento postui. Tai žiaurus niekšiškumas. 


Kuo nusikalto demokratams prezidentas Trump? Visur, iš demokratų girdime tiktai prezidento apkaltinimą, be jokių įrodymų. Tikriausiai, didžiausias jo nusikaltimas, kad jis sujaukė visų Washington‘o biurokratų ramų gyvenimą, sakydamas ir visur kartodamas: „Drain the swamp“. 

Pasaulinėje arenoje, jis niekur neįsivėlė į naujus karinius konfliktus. Jis, būdamas prezidentu, jeigu ne visiškai užbaigė, tai labai sumažino Amerikos karių dalyvavimą jo paveldėtose konfliktuose. Jis aplamdė ragus kinams ir rusams. Kas bus prie naujo prezidento, greitu laiku sužinosime. Ar ir vėl rusų valdžios lėktuvai su valdžios atstovais pradės skraidyti į Ameriką, kaip kad buvo prieš Trump‘o erą? Jie, kinai, rusai ir panašūs, tai ne trys karaliai, jie Amerikai dovanų neneša. Jų tikslas išnaudoti Ameriką.


Prezidentas Trump‘as savo tarnybos laiku, užsienio politikoje paliko pėdsakų, kokių nesugebėjo palikti jokie ankstesni jo pirmtakai. Jam pasisekė sutaikinti keturias arabų valstybes: Bahrain, Morocco, United Arab Emirates ir dabar Sudaną su Izraeliu, jiems apsikeičiant diplomatais ir tuo pripažįstant Izraelio valstybę. Tai be galo didelis atsiekimas toje pasaulio dalyje, kuri niekuomet nepripažino jokių taikos paliaubų.


Washington‘o demonstracijose, ypač Kapitolijaus užėmime kaltinamas prezidentas Trump‘as. Nejaugi, žinomi ANTIFA ir BLM veidai, kurie nebaudžiamai niokojo Amerikos miestus, pastebėti smurtaujant Kapitolijaus viduje galėtų būti prezidento Trump šalininkai? Bet demokratai kaltina prezidentą. Lietuviškai tariant, patys muša, patys ir šaukia.


Tikiu, kad prezidentui Trump‘ui pritiktų, „Durniškėse“ aprašyti, Jurijaus Borisovo žodžiai: „Man būtų gėda teisintis prieš tuos niekšus, kad aš padoresnis už juos“.


Kaip ir kur bežiūrėtumėm, pirmininkė visiškai sukvailiojo. Pentagonas ją pasiuntė ...@#$%^&+, jeigu taip galime pasakyti. VP neklauso jos norų atstatydinti prezidentą. Dar sugalvojo keisti anglų kalbą. Ir vėl ji bando Atstovų Rūmams įpiršti antrą apkaltą prezidentui neturint kaltės. Belieka viena išvada: pirmininkei vieta priklauso tiktai psichuškėje. Kol pirmininkė laisvėje, jai galvas lenkti privalo visi, net ir prezidentas. Ji, už tai ne tik lenkia galvą, bet ir klaupiasi nuleidusi galvą ANTIFAi ir BLM judėjimui. Tai jos dievai. Ji yra toji kuri skaldo Amerikos visuomenę. Ji, kuri kaltindama kitus, gelbsti save. Ji, kuri organizavo paštu balsavimus, kad galėtų balsus skaičiuoti pagal pageidavimą. Ji yra Amerikos sąmokslo dalyvė ir kaltininkė. Ji yra demokratijos išdavikė ir ją reikia pašalinti iš posto, norint nuraminti Ameriką. Biden‘as neprivalėjo tapti JAV prezidentu. Nesuprantu, kaip turi jaustis žmogus vogtais balsais patekęs į prezidentūrą.


Mums belieka tiktai laukti kokia bus šio cirko pabaiga. Negalime nei spėlioti nei pramatyti krašto reakciją į tokias nešvarias demokratų machinacijas. Ar sąmokslininkai bus bent kada nors viešai išaiškinti ir nubausti? Tik ne prie Biden‘o valdžios. Žinios ne malonios. Kalbama apie būsimus pasipriešinimus valstijų sostinėse. Valstybė suskaldyta. Žinome, jog labiausiai nukentėjo Amerikos piliečiai rinkėjai. Bijau, kad nepradėtų kalbėti ginklai. O dar labiau, jeigu nauja prezidento valdžia užsigeistų konfiskuoti turimus ginklus, kas viešai būtų JAV Konstitucijos  pažeidimas. Ne be reikalo masiškai perkami ginklai. Pasigirdo net šovinių trūkumas. Laukiame ir tikime tiktai gerų žinių iš naujos valdžios. Tikėkimės, jog rimtis bus išlaikyta. 


2021-01-12 


Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje