Tokios tokelės (74) Rinkimų krizėArtėjame prie dienos (sausio 6), kada privaloma paskirti JAV prezidentą. Jeigu elektoriai nesugebės, našta tenka JAV Kongresui. Visa krizė iškilo dėl keleto valstijų sąmokslo sutartinai keisti rinkimų rezultatus, duodant Biden‘ui persvarą. Dabar vyksta, Amerikos istorijoje negirdėti teisminiai ginčai. Jeigu sąmokslininkai laimės, pralaimės Amerikos balsuotojai, nes jų balsų ateityje niekas negerbs. Taip gali įvykti vienos partijos diktatūra Amerikoje, kurią, gal, galėtumėm vadinti bet kokia ...izmo partijos diktatūra, neatmetant ir komunizmo. Mes žinome, jog diktatūros, kokios jos bebūtų ir kokiu vardu vadintųsi, po kiek laiko nepasitvirtina ir žūsta, ko pasekmėje lieka nuskurdinti piliečiai. Amerikiečiams tokios sąlygos nepriimtinos.


Laikas sparčiai bėga. Jei tiesa laimės, ar žinomi sąmokslininkai bus atitinkamai nubausti? Jeigu tiesa pralaimės, viešpataus sąmokslininkai. Iki šiol žinios labai nemalonios. Ar kartais nekvepia pilietiniu karu? Galimybių apsčiai.


Klausiausi Biden‘o kalbos, gruodžio 14 d. vakare. Kalba buvo persunkta vien tik pasigyrimais, pastebint abejojimo laipsnį, kad jis dar pilnai netikras ar bus prisaikdintas prezidento pareigoms. Taip, jis yra, pagal elektorių balsus, sekantis 46-is prezidentas. Ta proga jį pasveikino Senato pirmininkas (R). Bet tuos elektorių balsus privalo dar patvirtinti JAV Kongresas. Triukšmo gali būti, bet prezidentūra jam dar neužtikrinta. Čia ir pastebimas jo abejojimas. Jeigu Trump‘as pralaimėjo, tai jis pralaimėjo sąžiningai. Ar tą patį galėtų pasakyti Biden‘as, rinkimus laimėjęs vogtais balsais. Išgyvensime tuos keturis metus jam prezidentaujant. Kas bus po to? Ar, pasimokinus iš šių rinkimų, jie taps švarūs? Ateitis parodys.


Prabilo ir Putinas, tikėdamas pradėti dialogą su prisaikdintu Biden‘u. Trumpas Putiną buvo nustūmęs į užkampį, tai dabar pajutęs savo „galybę“ nori kalbėti apie santykių pagerinimą, Putino sąlygomis, tiktai. Ar sugebės Biden‘as (Stalino žodžiais), paklausti Putino, kiek divizijų jis turi? Trumpas sugebėjo taip panašiai padaryti.


Trump‘as, kovoje dėl TIESOS rinkimuose, dar nepasiduoda. Teismuose yra užvesta daug bylų su įrodymais apie sąmoningus sukčiavimus. Demokratai klastodami rinkimus tikėjosi, jog viskas baigsis jų naudai. Deja, prezidentas Trump galvoja kitaip. Demokratai balsų vogimu nori laimėti prezidentūrą, todėl prezidentas Trump nepasiduoda. Demokratai nesitikėjo, jog bus tiek daug pasipriešinimo. Atrodo, jog jie patys užspringo savo pakištu kaulu. Prezidento Trump kova dar nebaigta. Iki sausio 20 d. laiko liko mažai, bet galimybių įrodyti TIESĄ yra. Tikėkime Trump‘o laimėjimu. Aš, asmeniškai pritariu ir palaikau Trump‘ą kovoje dėl TIESOS.


Artėjant Švenčių laikotarpiui atėjo laikas padėkoti bendraminčiams už pasiryžimą palaikant respublikonų prezidentą Trump‘ą, kad jis būtų perrinktas dar vienai kadencijai. Ačiū rašiusiems straipsnius, komentarus ir replikas Amerikos lietuvyje; Amerikos lietuviai; Lietuviai Amerikoje; Lithuanians for Trump 2020 ir visiems kitiems reiškusiems savo nuomones palaikant prezidentą Trump. Taip pat visiems AČIŪ už skaitymą mano straipsnių ir už komentarų įvairumą tarp kurių yra ir prieštaravimų mano nuomonei. Laisvame krašte, skirtingos nuomonės privalo būti gerbiamos. Gerbiu ir aš tas skirtingas nuomones. Tai demokratijos nepažeidžiami principai. AČIŪ!


Sveikinu visus su Šv. Kalėdomis, linkėdamas daug džiaugsmo ir pasisekimų ateinančiuose Naujuose Metuose. Lai šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.


2020-12-19


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės