Tokios tokelės (72) Niekšystės rinkimuose
Pennsylvania valstijoje „sukilo“ legislatūra, nes valstijos Aukščiausias Teismas ir valstijos vykdomoji valdžia peržengė savo ribas, pasisavindami legislatūros pareigas, keisdami rinkiminius įstatymus, apeinant legislatūrą. Legislatūra, tai valstijos įstatymus leidžiantis organas, aukščiausia valdžia, reikalauja atšaukti valstijos sekretorės pasirašytą Biden‘ui palankų patvirtinimą, nes suktybių susekta labai daug. Dėl vykdomų masinių rinkiminių suktybių, legislatūra reikalauja savo teisių, skirti elektorius prezidento išrinkimui. Vykdomoji valdžia priešinasi tokiam teisėtam reikalavimui, kuriai pritaria ir valstijos šališkas Aukščiausias Teismas. Reikalai valstijoje krypsta į blogą pusę nenaudingą Biden‘ui. Jeigu nebūtų buvę tokių masinių sukčiavimų ir balsų vogimo, valstijoje būtų ramu. Bet, valdžią pasigavę asmenys „žino“ geriau nei Konstitucija, todėl ir elgiasi savanaudiškai. Įmanoma apgaudinėti žmones tam tikrą laiką, bet neįmanoma visus žmones apgaudinėti visą laiką. Pastebima, jog teisinių ginčų laikas prasidėjo. Demokratija paminta, užtat reiškiasi diktatūra. Tokiems diktatoriams, Konstitucija bevertis popieriaus lapas. 


Nepasitenkinimai iškyla ir kitose valstijose, kur legislatūra tapo nustumta, o jos teisėmis naudojasi vykdomoji valdžia. 


Tikriausiai savo žodį tars šalies Aukščiausias Teismas, dėl kurio nutarimų bus nemažai nepatenkintų, kurių tarpe, tikriausiai, bus ir Biden‘as.


Konstitucijoje pateikiama Jungtinių Valstijų federalinės valdžios organizavimo sistema. Dokumentas apibrėžia tris pagrindines valdžios šakas: įstatymų leidžiamąją valdžią, kuri priklauso iš dviejų rūmų sudarytam Kongresui; vykdomąją valdžią, priklausančią prezidentui; ir teisminę valdžią, kurią sudaro Aukščiausiasis teismas ir kiti federaliniai teismai.


Atsimenu, buvo laikai kai žurnalistai nešė pilną atsakomybę už parašytus straipsnius. Tokių nesąmonių ir kitų niekšiškų tepliojimų spaudoje nebuvo. Nebuvo. Dabar kai žiniasklaida atleista nuo atsakomybių už straipsnius, ji tapo „bulvarine“. Žiniasklaida, mano akimis stebint, prarado bet kokį pasitikėjimą. Gal ji netolimoje ateityje susipras sužinojusi ir patyrusi, kad melas turi trumpas kojas. 


Amerikoje, vis dažniau, garsiau ir daugiau tenka girdėti apie smurtavimus prieš asmenis liudijančius balsų klastojimus. Tie nukenčiantieji yra respublikonų įsitikinimų atstovai. Tokia demokratų atstovaujama politika nežada jokio gero Amerikai. Šiais rinkiminiais metais demokratai parodė savo iškreiptą veidą, pažeisdami visas rinkimų taisykles. Taip elgtis gali ir sugeba tiktai komunistinių pažiūrų asmenys. Kaip gali jaustis Biden‘as tapęs prezidentu, žinodamas, kad vogti, neteisėtai jam priskirti balsai atvedė jį į Baltuosius Rūmus? Tai reiškia, kad tas žmogus neturi jokių sąžinės jausmų. Tokie asmenys save parsiduoda už bet kokį skanesnį šaukštą sriubos. Tai niekšingi elgesiai.


„Fake News“ dabartiniu metu, dėl balsų vogimo demokratų naudai, praneša apie nesklandumus generalinio prokuroro įstaigoje. Ar žinios tikros? Bet, žinios kiekvieną dieną, net kelis kartus dienoje, keičiasi. Rašoma, jog paskutiniu metu prezidentas nusivylęs savo paskirtu šalies vyriausiu prokuroru. Įsibėgėjus rinkimų klastotėms, šis prokuroras paskyrė savo ambasadorius, kad jie stebėtų rinkimų eigą. Žiniasklaida praneša, jog jie nieko „nerado“. Daug asmenų, įskaitant ir balsų skaičiuotojus dar tebekalba apie rinkimų klastojimus. Prokuroro paskirti asmenys nieko neradę, negalėjo pačiam prokurorui nieko pranešti. Kodėl jie nieko nepastebėjo, nors ir žinojo, kad vyksta nesąžiningumai? Kodėl? Ar tikrai jie patys korumpuoti, ar korupcija juos pasisavino? Jeigu pasisavino, tai už kokią kainą? Ar tikrai jie pardavė prezidento galvą? Ar galima generalinį prokurorą kaltinti, kad jo paskirti asmenys tapo akli? Ar jis tebėra prezidento patikėtinis? Dabar, generalinis prokuroras balsavimo įvykiams tirti paskyrė specialų įgaliotinį. Laukiant „Fake News“ įvertinimų, mes patys liksime be galvų. Niekinimui „Fake News“ neturi jokio pasigailėjimo.


Apie generalinį prokurorą prezidentas iki šiol nepasisakė. Ar tai tik „Fake News“ įsivaizdavimas? 


Sunku įsivaizduoti, kaip prezidentas puolamas iš visų pusių atsilaiko ir sugeba dirbti Amerikos labui.


Ne tas didvyris, kuris stipresnis, bet tas kuris atlaiko visus smūgius. Taip prezidentas Trump‘as buvo ir tebėra mušamas keturis metus iš eilės, kasdieną. Jis atlaikė visus smūgius. Ar taip galėtų skelbti tapusi „šališka“ Amerikos žiniasklaida?


Gruodžio 14-ąją galėsime sužinoti kas bus prezidentu. Tą dieną elektoriai taria savo sprendžiamą žodį. Ilgai laukę dar palauksim.      


Trump‘ui priklauso dar keturi prezidentavimo metai. Tikėkim, jog tiesa nugalės. 


 2020-12-03


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės