Tilžės Aktas galioja jis mus ir įpareigoja.Tilžės Akto 102 - sios metinės

Lapkričio 29 d. Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie Martyno Jankaus (1858-1946) paminklinio biusto (skulpt. Bernardas Bučas) paminėjome Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos (Tilžės) Akto 102-ąsias metines.

 

Pagerbime dalyvavo Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios  klebonas, kun. Saulius Juozaitis, Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrėjai Marija ir dr. Martynas Purvinai, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis bei Kauno Sąjūdžio atstovai.

 

Renginio dalyvius nuotoliniu būdu sveikino JAV lietuvių bendruomenės Religinių reikalų tarybos pirmininkas, Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas dr. kun Valdas Aušra, LŠS išeivijoje vadas Julius Rūtenis Butkus .Ypač jautrų ir prasmingą sveikinimą iš Čikagos atsiuntė dr.kun V.Aušra jis apžvelgė Tilžės akto aktualijas praeityje ,dabartyje ir ateityje.

 

1918 m. lapkričio 16 d. Tilžėje susirinkę 53 Mažosios Lietuvos visuomenininkai įsteigė Prūsų Lietuvos tautinę tarybą, kuri po dviejų savaičių, 1918 m. lapkričio 30 d., priėmė „Pareiškimą“, vėliau išgarsėjusį Tilžės akto pavadinimu.

 

Pirmasis Akto sakinys išreiškė ne vien Mažosios Lietuvos tautinės tarybos, bet ir senųjų vietos gyventojų poziciją: „Mes, lietuviai Prūsų Lietuvoje gyvenantieji, sudarome šio krašto gyventojų dauguomenę ir, remdamiesi Vilsono Tautų apsisprendimo teise, reikalaujame Mažosios Lietuvos priglaudimo prie Didžiosios Lietuvos“.

 

Tilžės aktą pasirašė 24 asmenys: J. Vanagaitis, M. Deivikas, M. Banaitis, K. Kuipelis, J. Lėbartas, J. Gronavas, M. Mačiulis, J. Juška, V. Gailius, A. Smalakys, M. Lymantas, D. Kalniškis, E. Jagomastas, L. Deivikas, E. Bendikas, M. Klečkus, M. Jankus, K. Paura, F. Sūbaitis, J. Arnašius, J. Užpurvis, M. Reidys, V. Didžys, J. Margis.

 

LR Seimo nutarimu nuo 1998 m. lapkričio 30-oji yra atmintina Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos diena.

 

Ši data yra ne mažiau svarbi, nei sausio 15-oji ar vasario 16-oji. Tilžės akto paskelbimas, reikalaujant Mažąją Lietuvą prijungti prie Didžiosios Lietuvos, atvedė Lietuvą į 1923 metų Klaipėdos krašto sukilimą, kurio dėka Klaipėdos kraštas buvo atgautas ir Lietuva tapo jūrine valstybe.

 

Tilžės aktas verčia mums visus susimąstyti, ar tikrai mes pakankamai saugome Mažosios (Prūsų) Lietuvos  kultūros paveldą, ar pakankamai stipriname savo savastį,  remiantis Tilžės akto signatarų skelbiamomis idėjomis, vertybėmis ar jų  darbais.

Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje informacija spaudai 

...

Ernesto Lukoševičiaus inf. 
Nuotraukose

Tilžės Akto - 102 metines Kaune prie T.A signataro M.Jankaus paminklo.

JAV lietuvių plakatas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimas.

JAV lietuvių dovana Lietuvai.

Tilžės Aktas.

Tilžės Akto jubiliejinis medalis,kurį išleido ir finansavo LŠSI ir pavieniai mecenatai.


Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje