Jaunimo centro popietė

Jaunimo centro “Atvirų Durų” popietė įvyko sekmadienį gruodžio 13d. Tai trečiasis advento sekmadienis, Džiaugsmo sekmadienis. Jaunimo centras gali džiaugtis turėdamas tiek daug gerų draugų ir dosnių rėmėjų. Popietė prasidėjo padėkos šv. Mišiomis didžiojoje salėje, kurios buvo aukojamos už visus Jaunimo centro narius, aukotojus ir geradarius. Mišias laikė tėvas Vaidas Lukoševičius, SJ (Lemonto misijos kapelionas), bei Švč M. Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Jaunius Kelpšas. Gitara prisidėjo Povilas Strolia ir visi džiaugsmingai giedojo kalėdines giesmes. 

Po mišių vyko šventinis pabendravimas ir aukotojų dovanų įteikimas mažojoje salėje. Pirmiau svečiai galėjo pasidžiaugti Vandos Morkūnienės pagimintomis užkandėlėmis. Toliau JC tarybos pirmininkas Antanas Rašymas pasveikino visus susirinkusius ir toliau perdavė vedančiai Vidai Rupšienei. Vida pakvietė mecenatus į sceną ir jiems buvo įteiktos kuklios dovanėlės. Paaukojusiems atitinkamas sumas pinigų buvo įteiktos dovanos. Challenger burinio laivo kapitonas Arūnas Kubelskas pasidžiaugė kad buvo keli aukotojai, paaukoję 5000 dol. ar daugiau, kurie galės pasinaudoti jo dovana kitais metais – išvyka šiuo laivu ir Dream Team Sailing komanda Mičigano ežere. Ačiū tėvams Jėzuitams už jų dosnumą. Chicago Fireboat laivo kapitonas Raimundas Novak įteikė savo paaukotas laivų ekskursijas, net dvi dienas, 3jų valandų pasiplaukiojimą Mičigano ežere tiems kurie paaukojo 1000 dol. ar daugiau. Dr. Audrius Plioplys padovanojo keliones aplink Čikagos miestą su  1961 m. Rolls Royce Silver Cloud II mašina. Išvyka prasidės North Beverly rajone buvusiame Al Capone bankininko name tiems kurie paaukojo 500 dol. ar daugiau. Paaukoję 250.00 ar daugiau gavo žymios Lietuvos tautodailininkės Adelės Bražėnaitės Jaunimo centrui sukurtą atspausdintą lino raižinį ‚Čikagos lietuviai‘. Visi liko patenkinti savo dovanomis.

Taip ir baigėsi labai jauki džiaugsmo ir padėkos šventė. Ačiū aukojusiems ir dovanojusiems, kad nepamirštate mūsų Jaunimo centro. Jus esate Jaunimo Centro geradariai.

Jaunimo Centro informacija

 
Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje