Tokios tokelės (69) Kas bus?Prezidentas Trump‘as eis iki galo, nepasiduos turėdamas daug pritarėjų.

Kol gyvenu Amerikoje, nuo 1962 metų kovo mėnesio, tokių rinkiminių klastojimų dar neteko girdėti. Klastojimai vyko visuose balsavimuose, tik ne tokiu mastu kaip šiuose rinkimuose. Klastojimuose visur pasižymėjo demokratai, nes tai jų prekės ženklas. Jie sugeba meluoti net žiūrėdami į akis.


Prezidento Trump‘o komanda reikalauja, kai kuriose valstijose, balsų perskaičiavimo. Tų valstijų vadovai, demokratai, tvirtina, kad tiek negaliojančių balsų kurie nusvertų perskaičiavimo reikalingumą, nėra. Tai keleto valdančiųjų asmenų nuomonės. Rinkėjai reikalauja perskaičiavimų o ne pasakų, jog balsai skaičiuoti teisingai. Visgi pripažįstama jog buvo ir nesklandumų. Norint visus įtarimus pašalinti, reikalingas, įtartinose valstijose, balsų perskaičiavimas. Sunku patikėti, kad valstijoms būtų leista nebaudžiamai klastoti rinkimus ir taip nusišluostyti rankas. Čia, be abejo, reikalingas Aukščiausio Teismo įsikišimas.


Georgia valstijoje vyksta keisti balsų perskaičiavimai, kurioje valstijos gubernatorius ir valstijos sekretorius yra respublikonai, bet balsus skaičiuoja demokratų naudai. Kodėl? Ar negalime tvirtinti apie jų segregacinius įsitikinimus? 


Jau, po balsavimų praslinko trys savaitės, bet balsai vis dar tebeskaičiuojami, vis dar randama nemažai anksčiau nerastų balsų. Nebesvarbu laimėtojas, bet klausimas kodėl vyksta tokie keisti nešvarūs dalykai. Labiausiai pasižymi Pennsylvania valstija su daugiausiai ir aiškiausiais balsų nuslėpimais ir neteisingais balsų pakeitimais ir dar kitokiomis suktybėmis. Valdžios atstovai tvirtina, jog rinkimai vyko tvarkingai su mažomis klaidomis. „Tiesą“ skelbia tie kurie skaičiavo balsus, kaip sovietijoje, kur nesvarbu kaip kas balsuoja, bet svarbu kas balsus skaičiuoja.


Prezidentas Trump‘as meta dideles sumas pinigų balsavimo rezultatų perskaičiavimui. Sunku būtų patikėti sėkmingam balsų perskaičiavimui, nes balsų skaičiuotojai lieka tie patys demokratai. Tai kova su vėjo malūnais. Pasiduoti vagims nevalia, bet privalu stengtis garbingai kovoti už tiesą.


Negalime niekaip spėlioti. Galimybių yra įvairių. Manau jog Prezidentas Trump‘as pasinaudos visom prieinamom galimybėm. Tiesa privalo triumfuoti.


Sujudo ir lietuviai, tiek balsuodami už Trump‘ą, tiek ir po balsavimų pasipiktinę, demokratų vadovaujamose valstijose, suktybėmis. Facebook‘e stipria veikla pasižymėjo „Amerikos Lietuvis“, „Amerikos Lietuviai“, pavieniai asmenys ir mums gerai pažįstama, buvusi Čikagos gyventoja, aprūpinusi mus lietuviškais maisto produktais, gerb. p. Angele Kavak.


Tikiuosi, kad Tiesa laimės, ir Trump‘as kovodamas už Tiesą liks mūsų prezidentu.

 2020-11-18


Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės