Tokios tokelės (68) Vagie, kepurė dega!Manau, jog visiems aišku, kad vagį pavogusį maišą pinigų iš banko ir sugavus savaitę po nusikaltimo, jį galima teisti, nuteisti ir pasodinti, bet pavogtų pinigų atgauti yra nebeįmanoma. Taip panašiai vyksta ir su rinkimais, kur balsai vagiami bet kaltinami kompiuteriai. Įdomu, ar ne? Nejaugi teisime ir nuteisime kompiuterius? Juk mes ne Don Kichotai.


Taip pat gerai žinome, jog balsų vogimas yra demokratų „prekės ženklas“. Tą „prekės ženklą“ sukūrė ir sėkmingai juo naudojosi Čikagos meras, senasis Daley. Jo diktatūros valdymo laikotarpiu, demokratų kandidatas norėdamas tapti prezidentu, būtinai apsilankydavo pas Čikagos merą, senąjį Daley, gauti jo palaiminimą, kuris garantuodavo tapti Baltųjų Rūmų šeimininku. Nepastebėta, bet būdavo kalbama, jog rinkimams pasibaigus ir suskaičiavus visus balsus, meras, senasis Daley, apsilankydavo kapinėse ir padėkodavo balsavusiems numirėliams. Tai Čikagos tradicija. Ta tradicija yra įsikūnijusi visoje demokratų partijoje. Reiškia, jeigu nesugebi sukčiauti rinkimuose, negali būti demokratu. Pasirodo, jog demokratai yra girdėję ir neužmiršę Stalino nuomonę apie rinkimus, būtent: „Nesvarbu kaip kas balsuoja, svarbu kas balsus skaičiuoja“.


Teko pastebėti Facebook‘e karikatūrą kur Biden‘as kapuose dėkoja numirėliams. Mat, tarp rinkiminių biuletenių pasirodė ir biuleteniai su numirėlių pavardėmis balsavusiems už Biden‘ą. Reiškia Daley įvesta balsavimo tvarka tebeveikia. Sunku atsikratyti arba pakeisti tą demokratų „prekės ženklą“.


Dabar kiti laikai. Nors ir žinomi nesąžiningi balsų skaičiuotojai, tiesiog neįmanoma iš valdžią turinčių asmenų gauti sutikimą balsų perskaičiavimui. Opozicinės partijos tikrinimo pareigūnai niekur neprileidžiami. Jeigu opozicija neprileidžiama, reiškia kas nors yra slepiama. Jeigu slepiama, tai įtartini sukčiavimai. Jeigu nėra ką slėpti, tai slaptumas nereikalingas.


Prezidentas Trump‘as nepasiduos be AT įsikišimo. Šalies vyriausias prokuroras išsiuntė įgaliojimus kai kuriom valstijom, kad jų vyr. prokurorai pradėtų tirti nesąžiningumus rinkimuose. Taip pat dešimt valstijų padavė Pennsylvania valstiją į teismą dėl įžūlaus sukčiavimo rinkimuose. Pennsylvania valstijos sekretorė ignoruoja valstijos Aukščiausio Teismo sprendimą neskaičiuoti balsus gautus daugiau nei trys dienos po balsavimų pabaigos. Retai tokių galiūnių, kaip ši sekretorė, pasitaiko valdžiose. Prie jos galime priskirti ir Michigan valstijos gubernatorę ir valstijos sekretorę. Taigi, „Bobos“ rodo savo galią. Manau, kad tai teisinių procedūrų eilės pradžia. Šie, ir panašūs valdžios diktatūriniai veiksmai privalo būti išnaikinti. Amerikoje diktatūrinei valdžiai vietos nėra ir negali būti ateityje.


Dabar nebesvarbu, laimės Trump‘as ar Biden‘as. Amerikos balsuotojai nori tiktai tiesos balsavimų rezultatuose. Amerikiečiai negali leisti, kad kelios asmenybės savo paslaptingu užsispyrimu galėtų nuspręsti kas bus 46-sis prezidentas. Taip pat prezidentas Trump‘as naudosis visais įmanomais keliais, įtartinose valstijose, reikalauti balsų perskaičiavimo. Kadangi balsai tebeskaičiuojami, dar nei viena valstija nepatvirtino balsavimo rezultatų. Ar nekyla klausimas kodėl? Pennsylvania valstijoje, pasibaigus balsų skaičiavimui, Biden‘as buvo atsilikęs nuo Trump‘o. Pastebėjus tokią „nesąmonę“, per naktį pasidarbuota ir „surinkta“ reikalingų balsų tiek, kad sekantį rytą laimėtoju paskelbtas Biden‘as. Ar ne įdomu, kodėl tarp tų „surinktų“ balsų nebuvo nei vieno už Trump? Aišku, priemonės pateisina tikslą. 


Jeigu balsai nebus perskaičiuoti Arizonoje, Michigane, Pennsylvanijoje ir Wisconsine nukentės amerikiečiai balsuotojai ir kartu prezidentas Trump. Tuomet Biden‘as taptų „illegitimate“ prezidentu. Tokiu tonu demokratai kalbėjo ir apie Trump „illegitimate“ (nelegalumą) būti JAV prezidentu. Anuo metu tokių demonstracijų kaip dabar už Trump‘ą nebuvo. Buvo tiktai demokratų nepasitenkinimas ir pagalių kaišiojimas į prezidento vežimo ratus. Jis viską atlaikė ir vykdė duotus pažadus, būtent sprendžiant imigracijos klausimą, iš Kinijos grąžinti darbus amerikiečiams, mažinti Washingtono biurokratų skaičių, panaikinant išleistus neteisėtus įstatymus valdžios įstaigų, kurios neturi  įstatymams leisti teisės. Tiktai kongresas yra įstatymų leidėjas. 


Dabartiniu metu daug demonstracijų už Trump‘o palaikymą. Tos demonstracijos rodo žmonių nepasitenkinimą demokratų valdoma balsų skaičiavimo mašina. Užmirškime demokratų kaltinimus kompiuteriams. Juk tas kompiuterių programas įsigijo demokratai o ne respublikonai. Atrodo, jog demokratai kaltina veidrodį, kad snukis kreivas. Nelieka abejonių, jog 46-jį prezidentą paskelbs SCOTUS (Supreme Court of the United States). Biden‘as, jeigu jis dar turi šiek tiek sąžinės, privalėtų viešai pripažinti balsų vogimą, nors ir jo naudai, ir atsiimti savo kandidatūrą, prisipažįstant pralaimėjimą. Garbingas pralaimėjimas turi daugiau vertės nei nesąžiningas laimėjimas. Tik ar Biden‘as tą skirtumą supranta?


Keturis metus rašiau palaikydamas Trump‘ą, todėl jeigu įvyktų jo pralaimėjimas, būtų skaudus smūgis. Dar skaudesnis smūgis būtų jei Biden‘as vogtų balsų sąskaita patektų į prezidentūrą. Ne tokiais suktybių pagrindais buvo sukurta Amerika. Vogti balsai, aukštų valdininkų apsaugoje, menkina visą Amerikos demokratiją. Amerikos žmonės privalo žinoti tiesą. Tai jų konstitucinė teisė, o ne privilegija.


Pasilieku prie išvados, tardamas: „vagie, kepurė dega“.


 2020-11-11

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos