Mirė legendinė lietuvių išeivijos JAV mokytoja, rašytoja, dramaturgė, kunigo ir prof. Jono Mačiulio Maironio dukterėčia, dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus našlė – DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ

Eidama 107-uosius metus, visuomenės veikėja mirė J.Matulaičio slaugos namuose, Putnam, JAV. vienuolių seserų apsuptyje ir maldose (dėl situacijos COVID-19 epidemijos be artimųjų).


Danutė Lipčiūtė-Augienė gimė 1914 m. balandžio 14 d. Bernotuose, Betygalos valsčiuje. 

Baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją Kaune; 1937 m. studijas tęsia Vytauto Didžiojo universitete lituanistiką, prancūzų kalbą ir literatūrą; 1937–1939 m. studijavo Sorbonoje. 1939–1941 m. Kauno gimnazijų mokytoja. Ateitininkų „Šatrijos“ draugijos veikėja. 1936 metais  dalyvavo Maironio muziejaus atidarymo šventėje Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. į Jungtines Amerikos Valstijas. Nuo 1932 m. bendradarbiavo žurnale „Naujoji Vaidilutė“.  Nuo 1951 metų  vaikų žurnalo „Eglutė“ bendradarbė: kūria eilėraščius, prozos vaizdelius, pasakas. Šiam žurnalui atidavė 50 metų. Kūrė ir rašė tremtyje. 

Atskiromis knygelėmis vaikams buvo išleista: „Pupos pasaka“ (Čikaga, 1970 m.),  „ Močiūtės dovanėlė“ (Čikaga, 1976 m., antrasis leidimas: Vilnius, „Naujasis Lankas“, 2004 m.), „Močiutės pasakos“ (Čikaga, 1983 m. ir 1985 m.). Danutė Lipčiūtė-Augienė parašė nemažai poemų, eiliuotų pjesių vaikams, kurios buvo vaidinamos lietuvių telkiniuose išeivijoje: „Užburti vaikai“, „Velykos“, „Kalėdų žvaigždė“, „Meškos mokykla“, „Ropė“ ir kt.. Autorės kūryba alsuoja meile lietuviškam žodžiui, savai žemei. 

Rašytoja rašė literatūros ir meno temomis išeivijos lietuviškoje spaudoje. 1966 m. Čikagoje, vyro atminimui, išleido monumentalų albumą-monografiją „Paulius Augius“.


Negailėdama jėgų ir savo trapios sveikatos, norėjo būti naudinga Lietuvai, jai padėti. 1976 metais pirmą kartą ją aplankė. Rašytojos didelė  bibliotekos dalis atkeliavo į gimtąjį kraštą bei papildė  Lietuvoje muziejų, mokyklų ir giminių knygų lentynas. Per dešimtys kelionių iš JAV į Lietuvą vežė knygas, žurnalus, dalyvavo literatūriniuose renginiuose Maironio gimtinėje, muziejuose, mokyklose. Ypač rašytojos stiprus ryšys užsimezgė su tėviškėje esančios Pikčiūnų pagrindinės mokyklos vaikais ir pedagogais, su kai kuriomis Kauno ir kitų miestų mokyklomis, vaikų darželiais ir globos namais. 

Rūpindamasi vyro kūrybiniu palikimu  Danutė Lipčiūtė-Augienė Vilniaus dailės muziejui padovanojo jo darbų kolekciją. 1992 m. Lietuvoje išspausdinta jos poezijos knygelė vaikams „Eilėraščiai“ su Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus iliustracijomis. Po metų ji išleido devynias jo darbų reprodukcijas. Jos dėka išleistos dailininko iliustruotos knygos: „Pupų pasaka“, Salomėjos Nėries „Eglė žalčių karalienė“, vyskupo Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vestuvės“.


Gyvendama Putnam, JAV, Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos seserų vienuolyne poetė parašė pluoštą proginių eilėraščių, eiliuotų tekstų, kurie virto dainomis ir giesmėmis.  Mielai mokė lietuvius iš šiaudelių verti Kalėdų eglutei puošti žaisliukus (jais puošiama eglė slaugos namuose).


Danutė Lipčiūtė-Augienė užaugino keturis vaikus: Rasą, Džiugą, Jurgį ir Rūtą.

Gyvenant slaugos namuose Putnam, Lietuvos Maironiečių draugija rašytojai atsiųsdavo sveikinimų atvirukus bei laikraščių “Sandrava”. Rašytojos paltuko saga dalyvavo menininkės Lilijos Valatkienės emigracijos ir meno sintezės parodoje „Saga apie Lietuvą“(2019m. Lietuva).

Poetė buvo labai stiprios dvasios (nepaisant, kad apie dešimt metų gyveno netekus regėjimo), ji buvo labai jautrios širdies, tikra lietuvė patriotė, nepaprastai mylinti Lietuvą, taip ir neatgavusi Lietuvos pilietybės. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, net keletą kartų kreipėsi su prašymu grąžinti jai Lietuvos pilietybę, tačiau šis klausimas liko neišspręstas. 

Irena Nakienė-Valys. JAV.
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos