Atvykus iš Indiana valstijos teks izoliuotis

 


Šį antradienį Čikagos miesto valdžia papildė valstijų sąrašą, iš kurių atvykus teks izoliuotis dvi savaites. Į sąrašą pateko keturios naujos valstijos, tarp jų ir kaimyninė Indiana valstija. Be Indiana valstijos, į sąrašą įtrauktos North Carolina, Rhode Island ir New Mexico. Šiandien reikalavimas izoliuotis taikomas iš 25 valstijų atvykusiems žmonėms. Tai: Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Wisconsin ir Wyoming. Žmonės, kurie atvyksta ar sugrįžta į Čikagą, turės karantine išbūti 14 dienų nuo paskutiniojo kontakto į sarašą patekusioje valstijoje. Esminiams darbuotojams karantino reikalavimas nebus taikomas, jei jų darbdaviai raštu patvirtins jų įdarbinimą. Studentams ir žmonėms, kurie paprastai keliauja į Indiana valstiją, taip pat žmonėms, kuriems reikalinga medicininė priežiūra ir tėvų globa, nauja tvarka irgi nebus netaikoma. 

Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje