Tokios tokelės (61) Rasistinės riaušės

 
Ar įmanoma panaikinti rasizmą? Klausimas kuriam atsakymo neturime, nes rasizmas paplitęs visame pasaulyje, ne tik JAV. Rasizmas vienur vienaip, kitur kitaip slopinamas, bet jis vis reiškiasi. Kodėl tokia neapykanta tarp rasių?

Nors Sovietų Sąjungoje, pagal Stalino Konstituciją, buvo rašoma: „Нет для нас ни черных, ни цветных“, Maskvoje, juodieji Afrikos studentai žiauriai nukentėdavo nuo Maskvos padugnių – chuliganų, arba rusiškai sakant nuo „blatnūjų“. Vokietijoje savo laiku reiškėsi nacistinis rasizmas atėmęs daug gyvybių. Galima daug valstybių suskaičiuoti ir vadinti jas rasistinėmis, o apie rasizmo panaikinimą galime tiktai pasvajoti.

JAV, ypač dabartiniu metu, reiškiasi rasistinės riaušės su turto naikinimu. Tas riaušes propaguoja kairiųjų nusistatymo organizatoriai, po savo diktatūra pasiglemžę JAV demokratų partiją, ir riaušių padugnes demokratų valdomose valstijose, nieko bendro neturint su rasizmu. Dabar jau ir patys demokratai pradėjo kalbėti apie riaušių sustabdymą, matydami jų remiamų padugnių neigiamus padarinius. Dažniausiai, asmeniškai nukenčia juodaodžiai priešindamiesi policijai. Policija dirbo ir dirbs savo darbą, tvarkant neklaužadas, todėl jai priešintis arba grumtis su ja yra bergždžias veiksmas, arba tiesiog nusikaltimas. Grumtynės su policija, kaip žinome, tampa areštuojamo nenaudai, dažnai net ir mirtimi. Televizijos žiniose, mums yra brukama viena nusikaltimų medalio pusė, kaltinant policiją brutalumu, nuslepiant antrąją pusę, tikrąją tiesą. Bet yra liudininkai, kurie tokius policijos  veiksmus matė ir kalba, parodydami tikrąją medalio pusę, prieštaraujančią rodomoms žinioms. Televizijos žinios pasidarė begėdiškai šališkos, visiškai ignoruodamos tiesą, tiesiog garbindamos tautos padugnes. Svoločiai, pasakytų rusas.


Portland, OR. Meras (D) siaučiant riaušėms nutarė nesipriešinti padugnėm, bet laukti kol jų jėga išsikvėps. Toks sprendimas nepasiteisino, užtat miestas žiauriai nukentėjo. Tokia demokrato mero psichologija. Gyventojų apsauga jam nė motais. Lietuviškai tariant tai tikras debilas. Prezidentas žada siųsti paramą tvarkai atstatyti, tai šis debilas atsisako tą paramą priimti.


Wisconsin gubernatorius (D) pasiuntęs į Kenosha National Guard dalinį teisinasi, jog tie kariai yra reikalingi padugnių - chuliganų apsaugai. Nejaugi valstijos gubernatorius nebeturi valstijoje normalių piliečių kuriem apsauga būtina? Dar vienas debilas. Jie yra, beveik kiekvienas meras arba gubernatorius demokratas, kurie leido be kontrolės išsivystyti tokioms riaušėms.


Atsakymą dėl tokių spontaniškų riaušių, manau, reikia ieškoti ne rasių tarpe, bet padugnių auklėjime. Juk visur, kur padugnės gavo viršų, vyko naikinimai ir plėšimai su padrąsinimais, jog tai reparacijų atsiėmimas. Bet niekur neteko girdėti juodųjų vadų pamokymų toms padugnėms apie gerbimą privataus turto ir jo neliečiamybę. Vėliau, tie vadai, po laiko, reikalauja įvairių policijos vadų atsistatydinimų. Klausantis, tų vadų kalbos persunktos rasistiniu kiršinimu. Aišku, nieko geresnio negalima tikėtis iš padugnių vadų. Padugnės ir rasistinis kiršinimas, jų pragyvenimas. Svoločių netrūksta. Tai nepakeičiamas niekšams tinkantis pavadinimas. Ar galima svoločių vadinti kitaip? Ne. Svoločiai visur ir visuomet liks tokiais. Ačiū rusų kalbai už tokį daug pasakantį, visur pritinkantį, nepakeičiamą žodelį.


Dabar daug tų demokratų rinktų merų tampa prezidento Trump šalininkais. Matyt, nori būti vėl išrinkti, kad išlaikyti savas šiltas vietas. Nejaugi jie galvoja kad ir rinkėjai yra debilai? Atėjo laikas valdžią perduoti respublikonams.


Sutinku su demonstracijų reikalingumu ir naudingumu, bet nesutinku su plėšimais ir turto naikinimu. Už tokius veiksmus reikia griežtai bausti. Prokurorus, kurie tokius nusikaltėlius paleidžia, bausti kartu. 


Nesuprantama kaip Kongreso „Boba“ leidžia sau įžeisti JAV prezidentą pavadindama jį „Enemy of State“ (valstybės priešu). Amerikoje prezidentai negarbinami kaip diktatūrinėse valstybėse. Jie tiktai gerbiami, nes yra žmonių išrinkti, nepažeidžiant JAV Konstitucijos. Bet ši Kongreso „Boba“ yra ypatinga, kuri stato save aukščiau įstatymų, ką primindavo prezidentui. Kultūringi žmonės nesišvaisto tokiais prezidento apibūdinimais. Pavadinti prezidentą valstybės priešu gali tiktai bet kokią pagarbą sau ir kitiems praradę asmenys. Už tokį prezidento įžeidžiantį apibūdinimą, tą Kongreso „Bobą“ galima vadinti tautos „šiukšle“. Ją reikia apkaltinti, teisti, nuteisti ir pasodinti į cypę.


Dabar visi demokratai Portland, OR ir Kenosha, WI., aišku, su „Boba“ priekyje loja, kad visos nelaimės, t.y. covid-19 ir demonstracijos bei riaušės su turto naikinimu, yra sukeltos prezidento. „Koks baisus, kraujo ištroškęs, tas mūsų prezidentas. Suorganizavo savo kariauną ir naikina Ameriką. Pradėjo su covid-19 piliečių apkrėtimu, ir dabar rengia visur riaušes su turto naikinimu ir plėšikavimais. Mat, jam savo turtų nebeužtenka“. Tai toks demokratų požiūris į prezidentą. Pilnai tikiu, kad jis bus dar vienai kadencijai išrinktas. Nejaugi Ameriką „išgelbėti“ gali tiktai Kongreso „Boba“? Mūsų senoliai sakydavo, nelok, nes apžels snukis ir tapsi šunimi. Mes privalėtume gerbti senolių išmintis. Jie be reikalo žodžiais nesišvaistė. Ar tą žino Kongreso „Boba“? Manau, ji turėtų žinoti, kad taip lojant „snukis“ gali apželti. Patarčiau jai vengti veidrodžių. Lojimas, tai demokratų tradicinis rinkimų ginklas. 


Kviečiu nekreipti dėmesio į tuos lojimus, o gyvėtojus ypač riaušių nukentėjusiose valstijose, kurias valdo demokratai merai ir gubernatoriai, matant demokratų bejėgiškumą visoje Amerikoje, atiduoti savo balsus už respublikonų partijos kandidatus. Negalima tikėti demokratų lojimu, už visas negeroves kaltinant prezidentą. Tai didžiausia nesąmonė. Piliečiai, pabuskite!


Žinau, jog ne visiems įtinku. Ką įžeidžiau, atleiskite, ką nespėjau, palaukite.

2020-9-3 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos