ŠOKIŲ ŠVENTĖ Ten, kur Nemunas banguojaGerbiamieji, 

Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas“ vardu, su džiaugsmu kreipiamės į Jus, norėdami pakviesti dalyvauti ir kartu prisidėti prie mūsų draugijos šventės „Šokių šventė Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“. 

2021-aisiais švęsime Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Nemunas" 50-ies metų jubiliejų. 

Mūsų lietuvių kultūros ir savišalpos draugija, įkurta 1909 m. rugpjūčio mėn. 17 d., yra seni ausia lietuvių draugija visoje Pietų Amerikoje. Per tą laiką mes kartu daug dirbome, taip išlaiky dami lietuvišką kultūrą mūsų bendruomenėje. 

1971 m., p. Alfredo Dulkės dėka, buvo įkurtas lietuvių šokių kolektyvas „Nemunas", kuris sėkmingai reprezentuoja Lietuvą Pietų Amerikoje. 

Šokių grupė gastroliavo Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventėje 2000-aisiais metais Toronte, Kanadoje, ir 2018-ais - Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos", šokių dienoje. 

Tai bus labai svarbus renginys mūsų žemyne, todėl norime Jus pakviesti dalyvauti ir prisidėti prie mūsų organizacijos, ir prie renginio organizavimo detalių. Mums tai būtų didelė garbė. 

Kiek šiuo metu žinoma, renginys vyks ansamblių vakaro Šokių šventės formatu, 2021 m. gruodžio 18 d. Beriso mieste, Argentinoje. 

Renginyje dalyvaus Pietų Amerikos lietuvių šokių grupės, taip pat laukiame draugų iš Šiaurės Amerikos ir, žinoma, iš Lietuvos! 

Visi esame ir būsime šio mūsų renginio dalimi! 

Laukiame Jūsų 2021 m. gruodžio 18 d. Lietuvių tautinių šokių šventėje Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja". 

Šiuo renginiu užbaigsime mūsų kolektyvo „Nemunas" 50-ies metų jubiliejaus programą. Daugiau informacijos atsiųsime el. paštu: draugija@nemunas.org Norime Jums padėkoti ir laukiame Jūsų atsakymo. 

Pagarbiai, 

Lietuvių draugijos „Nemunas“ valdyba 

Šokių šventes ruošos komitetas 


Berisas, 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. 
NEMUNAS 

1909-2020 

+54 9 221 616-4962 +54 9 221 364-2436 

draugija@nemunas.org www.nemunasargentina.com 

Berisso, Buenos Aires 

Argentina 

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos