Čikagos lietuvių bėgimas “In Memoriam” Lietuvos kariams atmintiSekmadienis, 10/04/2020 10:00 v.r.

Palos Park Woods (11600 S Kean Rd, Palos Park, IL 60464)

 

Kadangi šiemet tradicinis Čikagos maratonas nevyks, vietoje jo organizuojamas Čikagos lietuvių bėgimas/ėjimas “In Memoriam”, kuriuo prisijungsime prie Lietuvoje vykstančios akcijos skirtos Lietuvos kariams atminti. Kviečiame visus dalyvauti ir kartu bėgti, eiti ar pabūti kartu. Ateikite su šeimomis ir draugais, pasipuošę lietuviška atributika. Bėgimas/ėjimas,12 km arba 6 km, vyks vaizdingame Palos Park Woods. 

Po bėgimo/ėjimo dalyvius pasveikins LR Generalinis konsulas Čikagoje, vyks apdovanojimų įteikimas. Šauliai vaišins kareiviška koše, o “Kunigaikščių užeiga” pasiūlys lietuviškų gėrimų ir užkandžių.

Prašome pranešti apie savo dalyvavimą el. p. adresu ieva.dilyte@urm.lt

 

Chicago Lithuanian running/walking event “In Memoriam” dedicated to Lithuanian soldiers

Sunday, 10/04/2020

10:00 a.m.

Palos Park Woods (11600 S Kean Rd, Palos Park, IL 60464)

 

Join the Lithuanian running/walking event in memory of Lithuanian soldiers. Bring friends and family. Run or walk, 12 km or 6 km. After the event – greetings from the Consul General of Lithuania in Chicago, awards, Lithuanian food and refreshments. This event is free. Advance registration is appreciated: ieva.dilyte@urm.lt

 

Čikagos lietuvių bėgikų klubas, LR Generalinis konsulatas Čikagoje, Lietuvos Šaulių Sąjunga Išeivijoje, Lietuvių Skautų Sąjunga, JAV LB Krašto valdybos sporto skyrius 

Chicago Lithuanian Runners Club, Consulate General of Lithuania in Chicago, Lithuanian Riflemen Union, Lithuanian Scouts, Lithuanian-American Community/Sports Commission


Comments

popular

Tokios tokelės (138) SUDIE laiškas

Garsas apie Druskininkuose puikiai surengtas XI Pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Čikaga – antras geriausias miestas pasaulyje