Tokios tokelės (59) Politinės nuotrupos


Čikagos sporto legenda, buvęs Chicago Bears treneris (coach) Mike Ditka garsiai ir viešai pasakė, Amerikos Himno ir vėliavos niekintojams, ką galvoja amerikiečių tylioji dauguma: „If you can‘t respect our Anthem and our Flag, get the hell out of this country“. Nepritarti šiam jo pasakymui, būtų Amerikos išdavystė.

Čikagoje surastas ir apkaltintas 9-mečio juodaodžio jaunuolio žudikas, taip pat juodaodis. Pasigendame riaušių. Riaušių nebus savųjų tarpe. Nebus riaušių, nebus ir ką plėšti. Juk jie visą laiką šaukė ir tebešaukia apie rasizmą, bet dabartiniu atveju tyli it musę kandę. Jeigu jie taip mėgsta vieni kitus šaudyti, manau neverta kreipti dėmesio į jų mėgiamą veiklą, ir netrukdyti jiems. Policija nereikalinga, nes jie jos visvien nekenčia. Jų vadeivos iki šiol tiktai kalbėjo bet nieko nedarė. Tikriausiai patys bijo, jų pačių rasės, nusikaltimo gaujų. Aišku, sava gyvybė brangesnė nei kitų, nors ir vaikų.

Čikagos lietuviškoje spaudoje niekinamas prezidentas Trump už jo „draugystę“ su Rusijos Putinu. Atmename dar kai prezidentavo Obama, rusų Lavrovas perdaug dažnai lankydavosi Amerikoje. Trump‘o prezidentavimo laikotarpiu, tarptautinėje arenoje nei Putino nei Lavrovo nematyti ir net negirdėti jų balsų. Kur jie? Pasislėpę po šluotomis? Juk draugai taip nesielgia. Prezidento Trump‘o noras pakviesti Putiną į viršūnių susitikimą gal turi tikslą, kurio mes nežinome. Gal Trump‘as nori Putiną visų akivaizdoje nustumti jį dar giliau į kampą? Šiuo atveju, prezidentas Trump‘as nenuspėjamas.

Dėl Čikagos mokyklų ir mokymo būdo vėl tarp mokytojų unijos kaipo samdinių ir mokyklų valdžios kaipo darbdavių iškyla nesutarimai. Unijos, kaipo samdiniai neturi jokios teisės diktuoti mokyklų valdžiai. Tai didžiausia problema kai samdiniai nurodinėja darbdaviams. Ją reikia šalinti.

Galime daryti nemoksliškų sprendimų, jog šios vasaros karšta temperatūra kenkia smegenims. Tą bando įrodyti vienas atstovas (LaShawn K Ford) Illinois Seime. Jo nuomone, istorijos mokymas mokyklose privalo būti nutrauktas, nes jis (tas mokymas) yra rasistinis. Esu tikras, jog jis pats net nežino ką reiškia žodis „ISTORIJA“. O aš, lyg koks „pono dievo kumelys“, tikėjau ir tebetikiu, kad istorija lieka istorija, kam palanki, kam ir ne, nekeičiama, ir ją neįmanoma panaikinti. Istoriją galima maustyti ant bet kokio kurpalio. Kurpalius nenustato istorijos autentiškumą. Istoriją, pagal savo kurpalių, perrašinėja tiktai diktatoriai. Mokiniai, nežinantys žmonijos, arba bent savo krašto istorijos, tampa tikri nepakeičiami debilai. Tie debilai šiandieną šaukia reikalaudami reparacijų už buvusią vergiją, net nežinodami kaip ir kodėl ta vergija vyko Amerikoje. Tie debilai demonstruoja naikindami kas pakliuvo, net ir saviškių turtą, pasipainiojusį po kojomis. Amerikos praeities istorijos paminklus reikalauja pašalinti, arba jėga nuverčia net nežinodami tų paminklų nei vardų nei jų nuopelnų savam kraštui.

Pasibaigus pilietiniam karui, laimėtojai ir pralaimėtojai sudėjo ginklus ir ėmėsi bendro darbo vienijant ir siekiant gerovės Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kartu panaikinant ir vergiją. Jeigu tiems asmenims, šiandieną verčiamiems nuo pakilimų, buvo suteikta garbė pagerbiant juos paminklais, reiškia jie užsitarnavo tą garbę dirbdami dėl valstybės gerovės. Tai istorija, kurią negalima nežinoti, jeigu nenorima būti debilais.

Juk didžioji dauguma juodaodžių gyvena pasiturinčiai dirba įvairius darbus ir neturi jokių reikalavimų dėl nesuprantamų reparacijų už vergiją. Šiandieną nebėra nei tų vergvaldžių, nei vergų. Tai istorija. Šiandieną demonstruoja ir turtus naikina tautos padugnės, tinginiai gyvenantieji iš valdžios malonės, narkomanai ir į juos panašūs tipai. Labai akivaizdu, kad tose demonstracijose nematyti jų vadų – kurstytojų.  Mat, tikriausiai jiems net saviškių tarpe būtų nesaugu. Bet, vadai kalba, sakydami, kad plėšikavimai tai reparacijos už buvusią vergiją. Taip gali kalbėti tiktai apsišaukėliai debilai „vadeivos“. Jeigu vadų demonstracijose nematyti, tai juos pavaduoja Kongreso demokratai klaupdamiesi ant Kapitolijaus laiptų ir lenkdami galvas toms padugnėms. Ar bereikia didesnio niekšiškumo? Balsuoti už tokius demokratus būtų nusikaltimas bet kokiem demokratijos principam.

Demokratų kandidatas Biden savo viceprezidente pasirinko Kamala Harris, kuri savo kalboje pabrėžė, jog Ameriką reikia atstatyti. Gaila, kad ji nieko nepasakė kiek daug dar Amerika bus niokojama kol bus prieita iki atstatymo. Juk demokratų valdomose tvirtovėse vyksta Amerikos naikinimas ir jie to nemato. Miestų merai, demokratai, policijos jėgas laiko ant pavadžių, leisdami padugnėms siautėti nekontroliuojamai. Gubernatoriai demokratai savo kontrolėje turi National Guard karines pajėgas, bet jų nenaudoja, bet sugeba iš Washington‘o prašyti atstatymui lėšų. NUTS.

Jie visi (demokratai) sugeba kaltinti prezidentą nesakydami už ką. Niekas iš demokratų nepasakė ką blogo padarė prezidentas Trump. Savo elgesio, klaupiantis padugnėms, jie nepastebi. Tai ar galima, turint sveiką protą, balsuoti už demokratus? 

Kalbant apie „būsimąją“ demokratų viceprezidentę, jeigu ji bus išrinkta, manau ji sugebės atsikratyti „Sleepy Joe“ ir tapti prezidente, spjaudama Hillary Rodham Clinton ambicijai. Žiauru? Tai tik politiniai mano spėliojimai. 

Čikagoje, nežinau net kaip vadinti, mere ar meru, (nors iš gimimo yra moteris, bet turi žmoną), vadinsiu mere, nebeturi jokios kontrolės suvaldant siautėjančias padugnes. Merė, lyg plunksna nešiojama vėjo ieško savo kažin kokio nepasiekiamo tikslo, nesvarbu koks beviltiškas ir betikslis tas kelias link to nepasiekiamo tikslo būtų. Geriausias jos tikslas būtų atsistatydinimas. Nejaugi tos padugnės ją kontroliuoja? Baisūs dalykai dedasi Čikagoje. Policija yra, bet policijos nėra.

Kviečiu, kas tik sugeba ir nori padėti Čikagoje susikūrusiai 13 Warde respublikonų jaunai organizacijai, vadovaujamai jaunuolio David Krupa, prisidėti, pagal galimybes, respublikonų partijos įsitvirtinimui. Tai būtų smūgis mero Richard J Daley sukurtai partijos mašinai. Tos mašinos korupcija plačiai įleidusi šaknis net ir mūsų valstijos Kongrese, sostinėje Springfield‘e. Netvirtinu, kad respublikonų partijos pirštai yra visiškai švarūs, bet jie nėra taip atvirai ir įžūliai sutepti kaip demokratų. Laiku pastebėjus ir pašalinus korumpuotus pareigūnus kaip ir supuvusius obuolius iš krepšio, bet kokia partija gali didžiuotis. Demokratai pasisekimo čia neturi.

Iki balsavimo beliko 80 dienų. Nesuklyskime balsuodami. Su korumpuota demokratų partija mums lietuviams nepakeliui.

Žinau, jog ne visiems įtinku. Ką įžeidžiau, atleiskite, ką nespėjau, palaukite.

 

2020-8-15


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos