Tokios tokelės (53) MišrainėPastebėjome Facebooke ir kituose kanaluose mūsų JAV Kongreso aukščiausių asmenų nusižmogėjimą lankstantis teroristams. Tai valstybės išdavimas. To dar neužtenka. Pastebėję niekšingus Virginijos valstijos gubernatoriaus užmačias naikinant Amerikos praeitį, jo pėdomis seka sukvailiojusi seimo pirmininkė reikalaudama iš Kapitolijaus išimti vienuoliką statulų, primenančias vergiją ir segregaciją. Ar tik ji viena yra Kapitoliaus šeimininkė? Manau Kapitolius yra bendra visų amerikiečių šventovė. Tai Amerikos praeitis, jos istorija ir niekas neturi teisės ją naikinti. Tie asmenys, buvo vergvaldžiai, jie dirbo dėl Amerikos gerovės, nors pilietiniame kare pasidavė šiauriečiams. Po garbingo pasidavimo, jie ištikimai toliau dirbo tiktai Amerikos gerovei. Todėl paminklai jiems neprivalo būti niekinami. Juk paminklų išniekinimas praeities istorijos nepakeis. Pirmininkei, 30 metų vaikščiojant pro tas statulas, jos neužkliuvo. Dabar, nenorėdama atsilikti nuo pusgalvių demokratų gubernatorių, pildo tą „niekšų“ sąrašą. Blogi paukščiai kurie teršia savo lizdą.


Niekšiškumams ir kvailumams ribų nėra. Seimo pirmininkė klaupėsi ir lenkė galvą teroristams. Tokiems atsakymą davė vienas policininkas sakydamas, jog jis klaupiasi tiktai prieš Dievą. Tą privalėtų atsiminti ir vykdyti seimo pirmininkė. Tai ta pati pirmininkė, kurios tėvas Baltimorėje dedikavo Konfederacijos didvyrių paminklus, apie tėvo darbus net nebenorinti prisiminti. Ta pati pirmininkė reikalauja keisti vardus amerikiečių karinių bazių JAV, nes jie primena Konfederacijos asmenų vardus. Prezidentas atsakė, jog vardai nebus keičiami pagal kažkieno užgaidas. Bravo. Bet, ateinančiuose rinkimuose jai reikalingi balsai, gaunami, jeigu reikia, išniekinant visas Amerikos vertybes. Niekšiškumas - netinkamas pasakymas. Čia verta panaudoti rusišką žodelį SVOLOČIAI, kurio reikšmę suprantu bet nemoku išversti į lietuvių kalbą.


Dabar, Čikagos spauda, ir kas netingi, linksniuoja Kongresmeno Bobby Rush įstaigoje „miegantį“ policininką. Gerai įsižiūrėjus į paveikslą, pasakysiu, jog tai tik laikinas policininko „nugaros ištiesimas“. Pagalvokime, ar įmanoma tokioje padėtyje miegoti? Tie policininkai toje įstaigoje buvo kieno nors nurodymu, apsaugojimui jos nuo teroristų. Kas davė tokį potvarkį, neaišku. Tik žinome, kad kaltas yra policininkas. Vadai klaidų nedaro. Teisingai Fraternal Order of Police (policijos unija) prezidentas gina nekaltą policininką. Miesto merė vis labiau klimpsta purvo liūne, kalbomis save gindama, nesugebant parodyti vadovei priklausomų veiksmų. Miesto taryboje, jos žodynas remiasi nešvankumais, iš tarybos narių gaunant tokius pas nešvankius atsiliepimus. Kur jos kultūra ir aukštas išsilavinimas, jeigu ji sugeba net JAV prezidentui vulgariai sakyti „F--k you“? Mokslo žinių ji įgavo, bet užtai prarado protą. Ji nori būti gerbiama? NUTS.


Šeštadieniniame Draugo numeryje išspausdintas Joe Biden, kandidato į prezidentus demokratų sąraše, vertybių aprašymas, pridedant ilgiausią sąrašą lietuvių demokratų jo rėmėjų. Aprašant jo „nuopelnus“ nuslepiamas visiems žinomas faktas, kad jo pirštai Ukrainoje ir Kinijoje yra sutepti. Jis, Biden, kaip ir „Boba“, reikalui atsiradus sugebės parduoti bet ką politikoje už balsą. Jis, Amerikai yra pražūtis. Manau, turėtų atsirasti ir Amerikos lietuvių respublikonų sąrašas, su milijonu ir daugiau lietuvių, palaikančių Trump‘ą. Tai didi jėga, kuri negali pralaimėti. Laukiam. 


Vis dar dažnai girdime balsų apie reparacijas juodaodžiams. Už ką? Kas labiausiai šaukia? Pirmiausiai, jokių reparacijų negali būti. Taip, yra labai vargingai gyvenančių juodaodžių, tai dar nereiškia, kad juos privaloma apipilti auksu. Niekas jų padėties nepakeis, nebent jie patys tą darytų. Didžiausia dalis juodaodžių suprato vergijos panaikinimą ir įgijimą lygių teisių, ir jie tom teisėm naudojasi nekeldami jokio triukšmo. Jie suprato, norint pasiekti gėrį, reikia mokintis. Apsišvietusiems daugiau galimybių siekti tikslo. Jų pačių tarpe yra daug išsilavinusių žmonių užimančias aukštas pareigas kaip gydytojai, finansininkai,advokatai, teisėjai, kompanijų vadovai, ir daug panašių gerai apmokamų tarnybų. Neužmirškime ir jų pasiekimus amatų pasaulyje. Šie asmenys patenkinti savo pasiekimais, neina ir neniokoja ir neužsiima plėšimais. Jie patenkinti, kad jų pro-pro-pro pateko į tuos vergų laivus ir pasiekė šio krašto krantus. Jie nešaukia apie diskriminaciją ir reparacijas. Šaukia tiktai sukurstyta mažuma, tikinti kurstytojų pažadais, po sunaikinimų ir išplėšimų sulaukti pasakiškos gerovės, kuriuos jie net negalvoja išpildyti. Tie vadai-vadukai daro sau pragyvenimą, susikraudami milijonus vertus turtus, siurbdami tų neturtingų, savų brolių, kraują. Tai sukčiai, apgavikai (con-artists).


Tarp tų visų „svieto lygintojų“ paplito reikalavimai panaikinti policijas. Aišku, kam reikalingi miestai be policijos. Nukentės tiktai nekalti miestų gyventojai. Savo balsą garsiai išreiškė sunkvežimių vairuotojai atsisakydami pristatyti krovinius į miestus be policijos. Dar tos padugnės pradėjo reikalauti nelegalams JAV pilietybės. Tiesiog nesuprantami jų tikslai. Jeigu Washington‘o gubernatorius ir Seattle meras nesugebės atstatyti tvarką, ir kai prezidentui išseks kantrybė, jis pasiųs kariuomenę tvarkos atstatymui, galbūt su įsakymu, reikalui esant naudoti ginklus. Dieve padėk!


Patinka, ir malonu skaityti, kai lietuvis žurnalistas Andrius Užkalnis, aprašo vėliausius Amerikos įvykius. Būtų gerai, kad tie riaušininkai, „svieto lygintojai“, sugebėtų tuos gerb. Andriaus straipsnius išstudijuoti. Jo straipsnius aš skaitau www.delfi.lt , kuriuose atsispindi tikra tiesa nes, kaip atrodo, „TIESA yra Andriaus Sužadėtinė“. Didelė pagarba straipsnių autoriui. Tiesa, kurią mums perša nukvąkę demokratai, nepriimtina.


Trenksmas kaip perkūno iš giedro dangaus. Pusgalviai vieni kitus atpažįsta. Skaitau Chicago Sun-Times, ir beveik netikiu ką skaitau. Ogi leidėjai sukvailiojo, sekdami kitus pusgalvius. Gal staiga užėjęs karštas oras perkaitino smegenis, jeigu tokių turėjo. Nuo šios dienos žurnalistams įsakyta juodąją rasę rašant black race rašyti iš didžiosios B raidės – Black race, o baltųjų rasę ir toliau rašyti iš mažosios w raidės – white race. Kodėl taip žeminama Baltoji rasė? Čia jau daugiau nei „Durnių laivas“.

Aš irgi imsiu pavyzdį iš jų (nors ir iš pusgalvių), rasės aprašyme prasidedančia „b“ raide rašysiu iš didžiosios raidės, pav; Baltoji rasė, o kitas kaip juodoji, geltonoji ir raudonoji rasės, rašysiu tradiciškai iš mažosios raidės. Atsimindami 1967 metus, didžiavomės galėję būti „White Power“. Tokiem reikia ir išlikti.


2020-6-17 


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos