Tokios tokelės (47). Viruso pasekmės

Sklinda kalbos ir spėliojimai ar prezidentas Trump gali laimėti ateinančius rinkimus ir būti perrinktas antrajam terminui. Manau, visi duomenys rodo būsimą jo laimėjimą. Jam, atsistojus už valstybės vairo, ekonomija gerėjo kaip ant mielių. Amerikiečiai įgavo didesnę pirkimo galią. Daugiau pinigų, daugiau turto. Pakilo, kaip grybai po lietaus, namų statyba. Reiškia pinigų yra. Bankai vėl pradėjo duoti paskolas. Namų statyba yra lyg valstybės veidrodis.

Trump‘o dėka neviena amerikiečių firma grįžo iš Kinijos į namus. Atsirado daugiau prekių su ženklu „Made in USA“. Tai vėl gerovės ženklas.

Tai gerovei geltonasis monstras pakišo koją, paskleisdamas po pasaulį Covid-19. Kinai gerai žinojo, jog pasaulis tokiai pandemijai nėra pasiruošęs. Tokia yra šių dienų Kinija, arba tiksliau tai jos komunistinis režimas, kuris nieko nepripažįsta ir su niekuo nesiskaito. Jokios sutartys ar žmoniškumas jiems negalioja. Kinijos tikslas sunaikinti Amerikos milžiną neišdegs, kol Trump‘as arba kitas „kietas“ asmuo bus JAV prezidentu.

Žinome, jog Kinija turinti Smithfield mėsos įmonės kontrolę JAV mėsos gamyboje ją sustabdė dėl Covid-19 užsikrėtimų. Tokia sustabdymo veikla turi daug neigiamų pasekmių; skerdyklos nustoja veikti, ūkininkai neturi kur dėti pardavimui skirtus gyvulius; pašarų gamintojai neturi kur dėti pagamintą pašarą; ūkininkams nebepravartu auginti grūdines kultūras ir t.t. ir t.t..


Kinai žino, jog jiems, nors ir būnant skerdyklų savininkams, badu marinti amerikiečius nepasiseks. Tos skerdyklos ir mėsos apdirbimo įmonės yra JAV teritorijoje ir veikia pagal amerikietiškus įstatymus. Nesvarbu kokias sumas investavo kinai, bet įstatymai nenuperkami. Tam yra JAV prezidentas, kuris turi neapsakomą valdžią krizės arba karo atžvilgiu. Kinai tą prezidento galią labai gerai žino. Jie bando jo kantrybę. Prezidentas pasirašė aktą, įpareigojant mėsos pramonę tęsti darbą.

Vykstant visuotiniam karantinui, kai kurie valstijų gubernatoriai, daugumoje demokratų partijai priklausantys, parodė tikrąjį savo veidą tapdami diktatoriais, tironais, kuriem į žmonių nuomones tiktai nusispjauti. O Illinois gubernatorius, neklausydamas teismo, rodo pavyzdį gyventojams. Juk gubernatorių pareiga yra vykdyti įstatymus o ne kurti juos. Neatsilieka ir kai kurių miestelių merai. Tapę diktatoriais jie „pavaduoja“ miestų tarybas, patys kurdami ir vykdydami savo sukurtus įstatymus. Nejaugi, šie virš įstatymų save pasikrikštiję asmenys apie virusą žino geriau nei tos srities specialistai? Aišku, nes jie vadovaujasi: „Kas moka – daro, kas nemoka daryti – mokina, kas nemoka mokyti – vadovauja. Gyventojai, prieš tokius diktatorius rengia protestų demonstracijas. Kai kurios demonstracijos yra net ginkluotos, nors ginklai dar niekur nebuvo naudojami. Juk iš mažos kibirkšties išsiplečia didžiausias gaisras.


Pavyzdį duoda Michigan valstijos gubernatorė, negirdinti žmonių balso, nes ji yra gubernatorė. Valstija nuėjo taip toli, kad ginkluota minia užėmė valstijos Kapitolių reikalaudama atšaukti griežtus Covid-19 reikalavimus. Įdomu, kad valstijos išrinktieji pradėjo dėvėti neperšaunamas liemenes. Nežinia ar jos sugebėtų juos išgelbėti. Tai taip toli nuėjo „garbingieji“ išrinktieji, bijodami saviškių. Ginkluotai miniai, už jų discipliną bei susitvardymą, verta padėkoti.

Išvada. Ginkluoti piliečiai sukilo, įsibrovė į įstatymų leidėjų rūmus, niekam negrasindami ginklais, reikalaujantys atšaukti neteisėtus suvaržymus. Ar ginkluoti piliečiai yra pavojingi valstybei? Ar reikia leisti įstatymus varžančius piliečių, ginklų turėjimo teises? Michigan valstijos piliečiai įrodė, jog teisė turėti ginklus yra nepažeidžiama. Net ir ginkluota minia būna disciplinuota. Ginkluota minia dar ne nusikaltėlių klanas. Ar nereikėtų įstatymų leidėjus priskirti prie nusikaltėlių klano kurie bando varžyti JAV Konstitucijos antrą papildymą? Žiaurūs žodžiai? Bet jie turi pagrindą.

Kai kurių miestelių merai įsakė, prieš gubernatorių norus, pradėti normalią gyventojams veiklą. Jeigu valstijos policija, gubernatoriaus siųsta, pradėtų bausti gyventojus, vietos policija jai pastotų kelią. O vietos policija, kuri tarnauja savivaldybei, tokiu atveju, būtų remiama gyventojų, kurie, su labai mažomis išimtimis, yra gerai ginkluoti. Nejaugi bet koks gubernatorius sumanytų pradėti pilietinį karą?

Beveik kiekvienas demokratų partijos gubernatorius atėjęs į valdžią, praveda arba stengiasi pravesti naujus ginklus ribojančius įstatymus, kuriuos SCOUS (Supreme Court Of The United States) naikina. Tai yra tiktai laiko gaišinimas. Kriminaliniai nusikaltėliai patenkinti, jiems lengviau terorizuoti beginklius gyventojus. Faktas: New Orleans mieste per Uraganą „Katrina“, miesto meras įsakė, kriminalinių nusikaltėlių džiaugsmui, konfiskuoti piliečių turimus ginklus. Naudodamiesi proga, kriminaliniai nusikaltėliai nevaržomai siautėjo. Uraganui praėjus, piliečiams pasiskundus iki SCOTUS, pagal jo nuosprendį, meras privalėjo grąžinti ginklus savininkams. Žinodami tokį SCOTUS sprendimą, merai ir gubernatoriai pasiskelbę save diktatoriais bando tokį SCOTUS sprendimą apeiti, o federaliniai Teismų teisėjai dirba pilnomis rankomis naikindami tokius diktatoriškus paskelbtus įstatymus.

Visi tokie gubernatoriai ir merai, norėdami turėti valdžią be jokių apribojimų, tiesiog ignoruoja JAV Konstitucijos antrąjį papildymą, kuris sako, piliečių teisė turėti ginklus yra ne varžoma. Bet debilai taip ir lieka debilais. Konstitucijos nepaisymas, yra nusižengimas. Nuginkluoti Amerikos piliečius galima bus tiktai pakeitus Konstituciją. Ginklai piliečių rankose buvo, yra ir liks.

Nors teismai tų diktatorių sukurtus įstatymus panaikina, jie patys išlieka nebausti. Teisingai rašoma „Durnių laive“: „Mažas viršininkas – maža atsakomybė, didelis viršininkas – jokios atsakomybės“.

Nejaugi tokiu elgesiu demokratai nori laimėti ateinančiuose rinkimuose? NUTS. Kol jiems vadovaus „boba“ dievė, jiems nebus leidžiama net cyptelėti. Dievė žino geriausiai. Juk demokratų tarpe yra sąžiningų demokratų, kurie prispausti dievės pado, prarado savo balsą. Tai partijos susinaikinimas.

Pasauliui, kovoje su viruso atsiradimu bei jo nuslėpimu, pirštais rodant į Kiniją, pastarieji labai nepatenkinti. Jie pasielgė blogiau nei rusai Černobilio atveju. Jie tiesiog šantažuoja laisvų demokratijų valstybes. Jie gerai žino, jog Amerikos milžiną jiems nepasiseks paklupdyti. Suklups patys. Suklupo ir sprogo lyg koks balionas buvusi Sovietų Sąjunga, dabar Rusija, vadovaujama Putino. Amerikiečių įmonės pradeda trauktis iš Kinijos. Jeigu amerikiečiai užtrenks duris kinams, jų likimas taps nepavydėtinas. Rusai tą jau patyrė ant savo „skūros“. Pasaulinėje rinkoje rusų nėra. Nebus ir kinų.

Nėra jokių pastebėjimų, kad šis JAV prezidentas žemintų Ameriką pasaulio akyse. Nors jo vadovavimo kelias klotas erškėčiais, jis savo planą M.A.G.A. (Make Amerika great again) vykdo nekreipdamas, į kliudymus, dėmesio. Kelias sunkus, užtat pasisekimas užtikrintas.

Ar mes lietuviai prisidėsime prie Trump‘o perrinkimo? Manau, jog privalėtumėm.

Dabar, visi, dėkokime asmenims dirbantiems sveikatos apsaugos srityje už jų pasiaukojamą darbą kovoje su Covid-19 pandemija.


P.S.

Gavau valstybinį laišką iš IRS (mokesčių įstaigos). Tokių laiškų niekas nelaukia. Dažniausiai jie rišasi su mokesčių mokėjimu. Šį kartą buvo kitaip. Viduje radau laišką iš Baltųjų Rūmų, su prezidento parašu. Aišku, galvoju, rinkiminei kampanijai prašo papildomų lėšų. Juk rinkimų metas.

Laiške prezidentas dėkoja JAV Kongresui, t.y. Atstovų Rūmams ir Senatui, neužmiršdamas ir save, už nepartinį sutarimą skirti lėšų JAV žmonėms, po $1200,00 kiekvienam darbuotojui. Mano atžvilgiu, net nesitikėjau gauti, nes jau 28 metai kaip nebedirbu, net ir negalvoju darbo ieškoti, o gavęs papildomų pinigų, juos priėmiau. Nejaugi žiūrėsi dovanotam arkliui į dantis.

Dabar galvoje sukasi įdomios mintys. Ar verta trukdyti prezidentą ir laišku padėkoti už rūpestį, ar prašyti, kad tokią dovaną pakartotų? Priėjau liepto galą.

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos