Tokios tokelės (44)POLITIKA

Pirmas Dievo įsakymas, nerašytas, bet iškaltas (tikriausiai, kad niekas jo neištrintų) akmeninėje knygoje sako neturėti kitų dievų. Reiškia, jau žiloje praeityje buvo neklaužadų, kaip ir dabar. Tik dabartiniais laikais šie kiti privisę dievai, dievės ir dievaičiai vadinasi politikais arba politikieriais. Tuos kitus dievus, dieves ir dievaičius rašysiu iš mažosios raidės. To jie verti, o gal visiškai jie nieko neverti.


Turėjome ir mes, dipukai, savo tarpe dievę, kuriai visi lenkėsi. Apie dievą neteko girdėti. Bet atvykę trečiabangiai nepasidavė dievės valdomi, ir tais anais laikais, kažin kokiu tai būdu jai buvo prikergtas „Stalino podukros“ vardas. Ar vardo prikergimas pasiteisino, palieku spręsti istorijai. Žinome, jog tokie dievai, dievės ir dievaičiai neamžini, tai taip ir šiai „Stalino podukrai“ buvo, laikui atėjus, surengtos pakasynos, su ją šlovinančiomis kalbomis. O po to? Įsivyravo užmarštis ir visiška tyla. Paskalų, gal iš pavydo, buvo bet jos dingo.

Amerikoje, Kongrese, atsirado dievė, kuri pasišovė, savo negatyviu elgesiu, padėti Amerikos žmonėms krizės laikotarpiu. Jai atostogaujant Kalifornijoje, Senate respublikonai ir demokratai beveik susitarė dėl pašalpų suteikimo nukentėjusiems nuo Corvid-19. Seimo pirmininkė patyrusi apie tą beveik susitarimą, skubomis atskrido iš Kalifornijos į Washingtoną D.C. ir trenkusi kumščiu į stalą pasakė: „aš čia dievė, ir įstatymas bus pagal mano norą“. Aišku, Senato demokratai labai išsigando. Visi jie ir jų smulkesni dievaičiai spruko, uodegas pabrukę, į užpečkius prie svirplių. Net ir jų vedlys, tikriausiai pametęs kiaušus, pasidavė dievės šantažui. Tam yra dievė, kuriai jokie dievai ir dievaičiai negali prilygti, arba neduokdie prieštarauti. Jai, be abejo, tikrai tiktų „Stalino podukros“ vardas.


Įstatymo projektą, lyg kokį Kudirkos tiltą, dievė tašė, obliavo, lipdė ir sulipdė įstatymą su (kurį sulipdyti truko vėl beveik savaitę), kaip sakoma lietuviškai, lopu ant lopo ir lope skyle. Skyle, kuri pagal reikalą praplečiama. Ta skylė palikta suktiems asmenims ja naudotis pravedant sau tinkamus įstatymus. Vienas dievės projektas nesugebėjo tą skylę tiek praplėsti, kad jos noras prasmuktų. Tai būtų buvęs didelių galių suteikimas darbo unijoms. O darbo unijos, tai balsai ateinančiuose rinkimuose, kartu ir korupcijos lopšys. Dievei tai karti piliulė. Šakės.

Dievė, būdama seimo demokratų frakcijos dieve, viena balsuoja už visus, nes toje frakcijoje nėra tiek balsų, kad visi balsuotų už vieną. Frakcijoje yra ir protingų balsuotojų, tik visi jie pažaboti.


Nors dievei nepatiko, bet prieita prie susitarimo ir prezidentas projektą pasirašė, kuris tuomet tapo įstatymu. Dievė vistiek liko nepatenkinta. Ji turi tiktai vieną tikslą – prezidento galvą. Galvą, kurią ji užmautų ant kuolo ir turėtų neginčijamą valdžios galią. Prezidento galva užmauta ant kuolo – tai neribotas valdžios simbolis. Vargas nepaklusniems.


Ji pradėjo kliedėti, skelbdama, jog prezidentas marina tautą su Corvid-19. Dėl viruso paplitimo kaltas kas? Ne Kinija, bet prezidentas. Nesiseka jai. Prezidentas informuodamas tautą apie kovą su Corvid-19 jos net nekviečia. Šakės.

Praeityje, prezidentas, dėl jos kišimosi į valdžios reikalus, pasakė, jog ji yra trečios klasės politikė. Ar gali prezidentas būti didesnis „nepraustaburnis“? Šakės jai. Kadangi prezidentas žodžių kišeniuose neieško, jis ją dabar pavadino „sick puppy“. Verčiant į lietuvių kalbą, tai būtų, ne serganti pupytė, bet serganti šunytė. Tai baisu. Šakių nebeužtenka. Prezidentas vardą jai parinko pagal savo nuomonę. Mes neburnokime. Jis prezidentas. Nejaugi Amerikos prezidentas tikrai yra toks „nepraustaburnis“? Priminsiu, jog jai „Tiesa bado akis“. Kiekvienas jos paleistas žodis – melas. Politikoje politikai, anksčiau ar vėliau, pasiekę melo liūno dugną, išmetami į politinį šiukšlyną.

Dabar, kuomet mirties giltinė sukiojasi su savo dalgiu, be jokių leidimų, šienaujanti žmonių gyvybes, ši „... podukra“ privalėtų bendrai dirbti su prezidentu kovojant prieš tą giltinę. Bet ne. Ji tokioje suirutėje randa dar sau tinkamą dirvą skleisti melą. Tiesiog neįsivaizduoju, kaip ji atrodytų ištarusi bent vieną tiesos žodį.

Yra prezidento sudaryta grupė, specialų bei reikiamą išsilavinimą turintys asmenys, kurių nurodymus, Corovid-19 adresu, mes privalome vykdyti. Tie įsakymai nėra stebuklingi, jie viruso neliečiamybės mums negarantuoja, ir jeigu giltinė užklups, neapsaugos mūsų nei vieną. Bet priešintis tos giltinės savivaliavimui privalome. Būtų gerai, kad ir dievė įsijungtų į bendrą darbą ir paklustų prezidento grupės nurodymams. Jeigu negali prisijungti prie bendro apsaugos darbo, tai bent nekenktų dirbantiesiems.

Šiais laikais telkiamos didelės jėgos norint pakeisi JAV demokratinę valdžią. Grupei, kuriai vadovauja „... podukra“, atrodo jog visos priemonės pateisinamos, nors, kaip tikrovė įrodė, yra pražūtingos. Atstovų Rūmų demokratai labai palinkę į kairę, kas prieštarauja JAV Konstitucijai. Nepasiteisino bandytas prezidento nuvertimas apkaltinant ir norint jį atstatydinti. Šio tikslo dar neatsisakyta. Sąmokslai tebevyksta. Mokesčių mokėtojų lėšomis vėl norima tirti, kada prezidentas sužinojo apie Corvid-19, kada ir kokių priemonių jis ėmėsi stabdyti jo plitimą. Jeigu mes ir ką sužinosime, nejaugi tos žinios mus išgydys ir prikels mirusiuosius? Ši garsi „... podukra“ jų irgi neprikels, bet pinigai bus iššvaistyti, kurie galėjo būti panaudoti tai nelemtai kovai su virusu. Bet dievė nepasiduodanti, tikrai serganti šunytė. Amerikiečiai supranta jog dievę reikia „gydyti“, pasiunčiant ją tiesiu keliu į psichukę, kur ji būtų lygi tarp lygių. Pagal vėliausius įvairių šaltinių pranešimus, amerikiečiai labai paklusniai vykdo prezidento paskirto štabo, kovai su virusu, nurodymus. Aišku, mums ne visi nurodymai patiks, nes kai kurie mūsiškių žino geriau. Patarčiau tas žinias pasilaikyti sau. Tik klausant ir vieningai dirbant virusas bus nugalėtas, nors dar nesimato šviesos tunelio gale.

Chicago Sun-Times, 2020-4-7, 10 psl. rašo jog Čikagoje virusas nusineša net 72% juodaodžių gyvybių iš mieste sergančių skaičiaus. Kodėl garsus Čikagos rasistas neprotestuoja prieš kinus kurie sukūrė tokį juodaodžius diskriminuojantį virusą? Jis gerai žino kaip protestuoti prieš baltąją rasę, bet nežino kaip protestuoti prieš geltonąją rasę. O gal bijo? Tai tau vadeiva!


Šiandieną Facebook‘e randame daug įvairių pranešimų Corvid-19 adresu neatitinkančių tikrovei. Pranešama, jog šmeižto kampanija labai užsiėmę kinai. Neatsilieka ir Rusijos troliai. Įvairaus plauko spekuliantai, pralobimo tikslu, neriasi iš kailio naudodamiesi viruso krize, įvairiais būdais viliodami pinigus už nevertas prekes. Todėl, bet kokias žinias apie Corvid-19 priimkime atsargiai. Atskirkime tiesą nuo šmeižto, gėrį nuo blogio. Pasitikėkime tiktai prezidento sudaryta komisija kovai su Corvid-19 virusu.

Demokratai rodo savo šiaudadūšišką veidą. Pravedant bet kokį įstatymą prieš Crvid-19, jie reikalauja, kad įstatymo projekte būtų jiems naudingos privilegijos. Kitaip sakant, jeigu jie gaus šį bei tą ir aną, kas neturi reikšmės kovai su virusu, tai sutiks su įstatymo projektu, kad jis taptų įstatymu. Negavę ko norėdami, jie geriausią projektą stabdo. Jų elgsena kaip mažų vaikų. Nejaugi demokratai galvoja, kad amerikiečiai akli arba kokie debilai?


Perkant bet kokias prekes stenkimės nepirkti su ženklu „Made in China“. Ypač maisto produktų. Ieškokime prekių, kurių vis daugėja, su „Made in USA“ ženklu.


Be jokių svyravimų lapkritį balsuokime už Trump 2020. Jis vertas perrinkimui.

Nors ir vieniši uždarytuose namuose, praleiskime prasmingai šią pavasarinę Šv. Velykų šventę, linkėdami vieni kitiems nesusirgti Corvid-19 virusu, o sergantiems pasveikti. Sėkmės.

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos