Tokios tokelės (42)


Politika


Per prezidento atstatydinimo procesą, demokratai, įskaitant ir Senatorių Schumer‘į, šaukė, jog įstatymams visi lygūs. Dabar tas pats Senatorius save stato aukščiau įstatymų, grasinant dviem SCOTUS (Supreme Court of the United States) teisėjam. Į triukšmą, reikalaujantį jo atsistatydinimo, įsivėlė ir jo paties partijos atstovai. Senatorius teisinasi. Lazda, kuri yra be pradžios, turi du galu, tai ir tvoja jam be gailesčio. Eilinis JAV pilietis už tokį pasisakymą jau seniai, be gailesčio, būtų FBI tampomas. Kodėl šis Senatorius dar neužgautas? Juk įstatymams visi lygūs.

New York valstija turi labai griežtus ginklų kontrolės įstatymus. Jeigu ginklo laikytojas grasintų bet kam kaip kad grasino šis Senatorius, ginklas būtų buvęs tuojau konfiskuotas. Piliečiai reikalauja valstijos valdžios, kad tas įstatymas būtų vykdomas ir šio Senatoriaus atžvilgiu. Jeigu valstijos valdžia atsisako veikti, reiškia įstatymai ne visiems vienodi ir privalomi. Toks valstijos valdžios elgesys gero nežada. Liaudies išsišokimas, reikalaujant įstatymams lygybės, gali būti spontaniškas valdančiųjų atžvilgiu, nenuspėjamas ir net žiaurus. Tikėkimės, jog sveikas protas nugalės. Senatorius privalo atsistatydinti, turimą ginklą atiduoti policijai ir už viešą grasinimą būti nuodugniai ištardytas, nes nei vienas nėra aukščiau įstatymų.

Įsibėgėjusi rinkimų karštligė, kiek galime spėlioti, tai demokratų partijai pritariantieji įvairiose valstijose, pasirinko Joe Biden savo vėliavnešiu. Stebint žinių pranešimus, gerų žinių apie jo sveikatos būklę nėra. Tvirtinama, jog viename savo rinkėjams skirtoje kalboje, jis neatpažino savo žmoną ir savo seserį. Kitoje savo kalboje jis pasakė jog reikia perrinkti prezidentą Trump‘ą. Galime džiaugtis ir pritarti tokiam jo pasakymui, bet negalime tai imti už gryną pinigą, žinant, kad jo atmintis per dažnai šlubuoja. Detrioit‘e, dėl ginklų kontrolės klausimo jis apšaukė vieną darbininką. Jis (Biden) nebeturi savitvardos. Atrodo, jog tokie sveikatos sutrikimai nekenkia tapti JAV prezidentu. Juk aplink jį susirinks būrys patarėjų, kurie vadovaujant Atstovų Rūmų pirmininkei, prezidentą visuomet nukreips norima jiems kryptimi. Dar jam ant kulnų lipa korumpuoti nusikaltimai Ukrainoje.

Antras savo populiarumu tarp demokratų, Bernie Sanders, pasižymi savo socializmo, gal net ir komunizmo, idėjomis, yra pavojingas Amerikos demokratijai. Šiam taipgi trūksta istorinių faktų. Prieš kalbėdamas Čikagoje, jis buvo pristatytas Čikagos rėksnio Jessie Jackson. Atsilygindamas pristatytasis kandidatas pareiškė, jog be Jessie Jackson pastangų, Obama nebūtų tapęs JAV prezidentu. Aiškus rasistinis pataikavimas juodaodžiams. Apie prezidento Obama išrinkimą ir Jessie Jackson yra kita versija, būtent šis žmogus apie Obama išrinkimą atsiliepė neigiamai. Kodėl? Gal, kad Obama jam nepasiūlė jokios vietos administracijoje, gal ir Obamos, buvusio Senatoriaus kėdės, kurią jam nepavyko įtaisyti savo sūnui, kuris tuomet buvo Kongresmenu, vėliau už pinigų neteisėtą panaudojimą, sėdo į kalėjimą, kartu nuteisti su žmona. Bausmes atliko pasikeisdami, o po to skyrybos.

Po tokių šeimą žlugdančių nuotykių, Čikagos rėksnio bei rasisto žvaigždė prarado visą žibėjimą. Tik įdomu, kodėl Bernie jį taip išgyrė, o šis išgyrimą priėmė labai pasididžiuojančiai. Šio išgirto žmogaus praeitis yra nešvari. Jo pomėgis yra rasizmas, grasinti, boikotuoti. Boikotavimui sutraukti minias gabumų jisai turi.


Taip pat mums gerai pažystama Kalifornijos atstovė JAV Kongrese, Maxine Waters, nuo Trump‘o išrinkimu prezidentu, mokėjo tarti tiktai du žodžius – „impeach Trump“. Dabar, prezidento atstatydinimui žlugus, ši atstovė pramoko keletą tiesos žodžių. Ji gana aiškiai pareiškė, jog Biden negali rinkimuose nugalėti Trump‘ą. Ne be reikalo sakoma, jog protas seka iš paskos. Manau, Trump‘as užmiršęs praeitį, tars jai padėkos žodį. Ką su ja darys demokratų partija, nėra žinoma. O ar mums tai svarbu?

Kai kurių valstijų balsuotojai demokratų pirminiuose rinkimuose pradėjo kaltinti Koronavirusą (COVID-19) dariusį įtaką jiems balsuojant. Ko dar žmonės neprisigalvos?

Tikrąjį kandidatą, demokratų partijos sąraše, nuspręs demokratų partijos suvažiavimas Milwaukee, WI. mieste, 2020, liepos 16 d. Atitinkamai, respublikonai savo kandidatą į prezidentus pristatys 2020, rugsėjo 24-27 dienomis Charlotte, SC. mieste. Po šių įvykių prasidės visiems žinomas purvinų skalbinių „plovimas“. Sužinosime, arba išgirsime neigiamų paskalų, apie kurias iki šiol nei žinojom nei girdėjom. Viešinimas nesąmonių tapo tradicija, kurių anksčiau, man atvykus į JAV, nebūdavo. Aišku, laikai keičiasi, kartu ir žmonės.

Atstovų Rūmų pirmininkė, su dviem savo bendrais, po nepavykusio prezidento atstatydinimo dar teisinosi ir grasino atstatydinimo procesą tęsti toliau. Pergalės nepasiekęs balionas, išėjus orui, subliūško. Jos teisinimosi kalbose galima buvom pastebėti, jog jos atmintis šlubuoja.

Demokratai JAV Kongrese išsigalvoja vis naujų šmeižtų prezidento atžvilgiu. Bet, kaip sakoma, jie šovė ir prašovė taikinį, pataikydami tiktai sau į kojas.

Žinome, jog su demokratais kaip ir su „Coronavirus“ yra blogai. Vienas grasina, kitas jau šienauja gyvybes. Be jų būtų gerai. Ar, kovoje su „Corona“ virusu, ne geriau būtų pasitikėti „Corona“ alumi?

Lauksime rinkimų. Išeitis viena - remti Trump 2020.
Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos