Tokios tokelės (41)


Pagal prezidento malonę paleidus buvusį Illinois valstijos gubernatorių Blago (Blagojevičių) prieš laiką iš kalėjimo, girdime įvairių atsiliepimų. Illinois aukšto rango politikai nepritaria tokiu prezidento elgesiu, nes jie patys „nesusitepę“. Publika, daugumoje, patenkinta jo paleidimu. Nuomonės neišreiškia tiktai tie valstijos aukšti pareigūnai, kuriuos federalai jau pradėjo čiupinėti. Federalai, suradę siūlo galą pas Čikagos 14to wardo aldermeną, sekdami tuo siūlu, per Čikagos priemiesčius nusekė iki pat Springfieldo, Illinois valstijos sotinės, pataikydami tiesiai į Doleriųliubovų klubą, kurio narių credo yra „...jei kišenėje šimtai, tūkstančius žvejok“ (iš D.P. dainos). Klubo nariais galėjo tapti aukšto rango „chaltūrščikai“ su nešvariomis sąžinėmis. Todėl dabar šie Doleriųliubovų klubo nariai tyli, nes nujaučia, jog jiems patiems gali būti reikalinga, bet kokios partijos, prezidento malonė. Reiškia, kinkos dreba. Antras siūlo galas iki šiol nesurastas. O kur dar siūlo pradžia?


Buvusio Illinois gubernatoriaus Blago atstatydinimo procesas vyko demokratiškai. Apkaltinant Atstovų rūmuose balsavo bendrai, demokratai ir respublikonai, santykiu 114-1, trims susilaikant. Prieš balsavo tiktai Blago žmonos sesuo. Teisiant, valstijos Senatas balsavo vieningai (59-0) už atstatydinimą. Noriu priminti, jog abejose Seimo rūmuose daugumą turėjo demokratai, kurie kartu su respublikonais buvo vieningi Blago išmetimui. Abi partijos, abejose rūmuose, sutiko su gubernatoriaus apkaltinimu.


Procesas, kuris buvo panaudotas apkaltinant JAV prezidentą, neprilygsta demokratiniams principams. Tai buvo JAV Atstovų rūmų demokratų maištas prieš teisėtą ir atstatydinimo vertų nusikaltimų nepadariusį prezidentą. JAV Senatas tarė galutinį išteisinimo žodį. Tikiu, jog už tokį JAV prezidento įžeidimą 2020 balsuotojai demokratams neatleis. Tai gali būti brangi kaina.

Tuo tarpu, Blago išėjęs į laisvę, pradėjo savo nekaltybės įrodymą, į kurį niekas nekreipia dėmesio. Jis aiškina, jog būdamas demokratu gubernatoriumi, nenusižengė jokiems įstatymams. Gal jis sugebės išaiškinti, kodėl ne tik opozicijos bet ir jo paties partija jį apkaltino ir išmetė iš pareigų. Vėliau teismas jį nuteisė kalėti 14 metų. Dabar ant plauko kybo jo leidimas ateityje advokatauti ar ne. Dabar, Blago tapo Trumpokratu, pasižadėdamas balsuoti už Trump. Atsidėkoti būtina.

Pradžioje kadencijos prezidentas Trump‘as nelabai buvo mėgiamas pasaulyje. Dabar, po trejų metų, pažiūra į jį pasikeitė. Jis parodė, koks tvirtas ir nepalenkiamas privalo būti JAV prezidentas, kurio pareiga būti pasaulio vadovų priekyje.

Visur girdime demokratų Kongreso atstovų susirūpinimą nelegalais. Vyksta kova tarp prezidento ir Kongreso demokratų, kurią laimi prezidentas, JAV Aukščiausiam Teismui pritariant. Demokratai įniršę už prezidento nusiteikimą prieš nelegalus. Prezidento požiūris yra, jog nelegalai kokie jie bebūtų tokiais ir lieka, todėl privalo būti deportuojami. Kodėl ne? Demokratai nori mokesčių mokėtojų sąskaita suteikti visokeriopą socialinį aprūpinimą nelegalams. Piliečiai nesutinka su demokratų pažiūra. Beliko balsuoti vien tik už respublikonus. Juk jie taipogi amerikiečiai, nepraradę sąžinės.

Viešai skelbiama, jog amerikiečiai pasidalinę į dvi stovyklas, tarp kurių pasitaiko net smurto veiksmų. Keista, kad net ir JAV Aukščiausio Teismo teisėjai pradėjo politikuoti. Prezidentas reikalauja, kad dvi teisėjos moterys, svarstant jo administracijos ir jo bylas, atsisakytų dalyvauti, nes rodant nepalankumą prezidentui, jos negali likti nešališkos. Laukiama Aukščiausiojo Teismo vyriausiojo teisėjo pasisakymo šia tema.

Politika. Buvę draugai, politikoje tapo aršūs priešai. Dabar jie nebepolitikuoja ir pradeda atstatyti draugystės santykius. Tai buvęs Čikagos meras demokratas Rahm Emanuel ir buvęs Illinois valstijos gubernatorius respublikonas Bruce Rauner. Ar ne girtinas pavyzdys?

Lietuvoje kilo nepasitenkinimo banga lengva bausme nuteisus Jurbarko banditą. Visi nepasitenkinimo šaltiniai veda į vieną tašką – kas už kiek parsidavė. Aišku, jog bus apeliuojama. Bet, kilus nepasitenkinimo bangai, mes negalime spręsti kiek reikėjo priteisti, nes mes jokių smulkių žinių neturime. Žinome tik tiek, kad smurtas įvyko. Mergina tapo sužalota, gal net visam gyvenimui. O kur psichologinis sužalojimas? Banditas teisme, priverstas, atsiprašė. Įdomu, kodėl ir kieno atsiprašė nuskriaustosios tėvas? Jeigu paskalos, „už kiek“, pasitvirtins, tai tokią teisėją tiktai į belangę. Nuosprendis banditą įpareigoja dirbti arba mokintis. Tai tik skambūs žodžiai. Kas norės banditą įdarbinti, ir kokia mokykla norės jį priimti? Pinigai sugebės? Lai tėvai atsako į šį klausimą. Teisėjai skelbiantys tokius nuosprendžius yra teisėsaugos vėžys. O banditas, ar jis laisvėje ar kalėjime, toks ir liks. Jo gyvenimas tiktai už grotų. Tėvai, galbūt įsivaizdavę save neliečiamais, užauginę banditą, ieškodami išteisinimo būdų tarp nesąžiningų teisėsaugos pareigūnų, privalo būti nubausti.

Jeigu ateis laikas bausti Venckienę, tai kaip elgsis tokia pat teisėja ar panaši į ją, teisiant buvusią kolegę?

Kaip pastebime, Lietuvoje veikia veikėjų kasta kuri reikalauja įstatymų vykdymą iš piliečių, patys tuos pačius įstatymus ignoruojantys. Tai švogerių kraštas ir valdžia.


Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos