Panika

Nuotykis. Nežadėtas, bet geras ir įdomus nuotykis. Tai įvyko šeštadienį, dar prieš gubernatoriui paskelbiant žmonių susibūrimui draudimą.

Šeštadienį, pavalgę pusryčius, išgėrę kavą, kartu išbaigėme ir kavai skirtą grietinėlę. Reiškia, neapsirūpinus grietinėle, sekmadienį turėtų būti badas, nes tektų gerti juodą kavą. Palaukę iki 10 val., nutarėme nuvykti į Aldi parduotuvę ir apsirūpinti grietinėle ir dar keletu menkniekių, kurių bendra suma sudarė tiktai 23,00 dolerius.

Aldi parduotuvė nuo mūsų yra tiktai vienos mylios atstume. Kitos yra maždaug apie septynias mylias bet kokia kryptimi. Aš įpratau skaičiuoti ne mylias, bet kiek šviesoforų yra iki tikslo. Mat, aplinkui visur laukai.

Taigi, grįžtam į parduotuvę. Vaizdas parduotuvėje kaip prieš pasaulio pabaigą, jeigu kuris tą pabaigą esme matę. Žmonės tikrai sąžiningai vežimėlius prisikrovę prekių reikalingų, gal tokių ir ne visai reikalingų, kad vežimėliuose nebetelpa. Jeigu pirkti tai pirkti. Stojom ir mes į eilę nusitęsusią per visą krautuvę ir dar už kampo. Prieš mus viena juodukė, kalbanti moteriškutė, vežimėlį palieka ir vis dar bėgioja šio bei to atsinešti. Aš, aišku, tą jos vežimėlį vis pastumiu. Ji yra patenkinta, šypsosi kaip glostoma katė, tad ir bėgioja vis dar ko nors ieškodama ir atsinešdama, neprarandant eilės. Aldi parduotuvėse eilės ilgai nesilaiko. Kasininkės dirba be priekaištų gerai ir apsukriai. Priartėjus prie kasos, juodukė užleidžia mus vietą prieš ją, nes mes turime tiktai kelis daiktus, tiktai už 23,00 dolerius. Kasininkei suskaičiavus, žmona traukia pinigus iš piniginės, nori sumokėti, čia ir įvyksta nenumatyta situacija. Ne, nieko blogo niekam neatsitiko, tiktai ... iš kažinkur atsirado moteriškutė, kuri savąja kredito kortele už mus sumokėjo reikiamą sumą, 23,00 dolerius. Likome nustebinti, vos spėjome tarti „Thank you“, ji dingo lyg žaibas pelės urve. Kasininkė pagūžčiojo pečiais ir sako „you‘re lucky“. Mes, susidėjome viską į vieną maišelį ir patraukėme namų link. Aišku, kad automobiliu.

Ilgai galvojome, kodėl mes tapome išrinktaisiais. Eilėje prieš ir už mus pirkėjų vežimėliai nuo prekių tiesiog linko, o mūsų prekės buvo vos pastebimos. Skirtumas panašiai kaip tarp tuščio ir pilno. Priėmėme vieną, tam laikui, priimtiną išvadą, jog mūsų prekes pastebėjusi ir apmokėjusi moteriškutė, matydama tokį skirtumą, tikriausiai pagalvojo, kad mes kokie neturtuoliai, sugebantys tik tiek mažai įsipirkti. Turtuoliai nesame, bet už pasirinktas prekes sugebame susimokėti. Ką gi. Ačiū jai už tokį poelgį. Visgi net ir tokioje panikos apimtoje situacijoje, yra geros širdies žmonių. Dar kartą ačiū jai.

Dar vienas deimančiukas matytas per žinias. Vienas pilietis apsisaugojimui nuo koronaviruso įsigijo net 18000 buteliukų „handsanitizing“ skysčio. Skysčio, nes į buteliukus „proškų“ nepripilsi. 18000 buteliukų skaičius domina. Jeigu buteliukas kainuotų 2,00 dolerius, tai kaina būtų 36000,00 dolerių. Kainų, tokių kaip du doleriai nebūna, nes yra dar nors 99 centų uodega. Naudojant kasdieną po buteliuką, jų sunaudojimui prireiktų net 49 metų. Kokia krautuvė jam tokį kiekį parduotų? Net ir kredito kortelės bankas negarantuotų. Jis, kalės katinas, tikriausiai juos nepirko, bet nesąžiningai kur nors, kaip nors juos nudžiovė. O ar galima sąžiningai nudžiauti? Nežinau, ar galėtumėm vadinti jį spekuliantu. Išvadų galime prisigalvoti įvairių. Norėtųsi matyti pirkimo sąskaitą.

Pafantazuokime šiek tiek. Gal jis atstovauja kokiai gėjų organizacijai ir yra tos organizacijos valdybos narys įgaliotas aprūpinti klubo narius šia dezinfikacine medžiaga. Pirštai, grabaliojantys po šūdą nors ir muilu nuplauti, jeigu tą muilą nepanaudoja kitam slidžiam tikslui, dar ilgą laiką dvokia. Gal šis skystis yra jų išsigelbėjimo vaistas. Mums svarbu girdėti apie pastangas stabdant tą koronoviruso epidemiją, o ne apie gėjų meilės santykius.

Kadangi krautuvių lentynos yra, tiktai šiuo metu, tuščios, o šis fruktas su 18000 buteliukų, nei pats ėda nei kitam duoda, atima galimybę 18000 žmonių apsisaugoti nuo koronaviruso. Tokiu savo elgesiu šis, kalės katinas, stabdo viruso sustabdymą. Į tai privalėtų atsižvelgti atitinkamos įstaigos.

Jeigu toks tipas buvusioje Sovietų Sąjungoje būtų taip pasielgęs, jam katorga būtų garantuota.

Didžiuokimės, kad gyvename Amerikoje kur valdžia ir prezidentas Trump‘as deda visas pastangas tą epidemiją sustabdyti. Jau ir Kongresas pritaria prezidento veiksmams. Galbūt, priemonės, diktuojamos valdžios, mums nepriimtinos, bet jos būtinos. Svarbiausia, tai nepanikuoti.
Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės