Naujuoju Pasaulio lietuvių sporto asociacijos prezidentu išrinktas Valentinas AleksaKaune, vykusiame 2020 vasario 24 d. Pasaulio lietuvių sporto asociacijos (PLSA) suvažiavime iš prezidento pareigų atsistatydino žinomas lietuvių sporto veikėjas, pirmasis šios organizacijos prezidentas Artūras Poviliūnas. Jam suteiktas PLSA garbės prezidento vardas. Naujuoju prezidentu vienbalsiai išrinktas kaunietis Valentinas Aleksa, kuris buvo šios organizacijos įkūrimo iniciatorius, vienas jos kūrėjų ir nenuilstantis sporto idėjų propaguotojas.

PLSA vienija visus pasaulio lietuvius ir jų organizacijas, besidominčias Lietuvos ir lietuvių sportu. Saugoja senąsias lietuvių sporto šeimų, giminių ir organizacijų tradicijas. Rengia minėjimus ir konferencijas, taip pat archyvuoja visą medžiagą, susijusią su Lietuvos ir lietuvių sportu. Stengiasi įamžinti žymių sporto veikėjų atminimą. Organizacija bendradarbiauja su Lietuvos vyriausybinėmis, sporto ir visuomeninėmis sporto organizacijomis bei mokslo universitetais, akademijomis, institutais ir kitomis taikiomis organizacijomis.

Naujasis PLSA prezidentas V. Aleksa savo kalboje pažymėjo, kad šios asociacijos laukia nauji dideli ir reikšmingi darbai, kurie tikrai padės Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius tautiečius labiau vienytis siekiant bendrų, kilnių ir gražių tikslų.
Jonas Padaiga

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės