Lietuvos diplomatai dalyvavo atkurtos nepriklausomybės 30-mečio iškilmėse Ročesteryje


Ročesterio lietuvių bendruomenė šeštadienį, kovo 7 d., iškilmingai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Bendruomenę ambasadoriaus Rolando Kriščiūno vardu sveikino ambasados patarėjas Kęstutis Vaškelevičius, padėkojęs Amerikos lietuviams už ilgametį Lietuvos laisvės bylos kėlimą ir Lietuvos nepriklausomybės stiprinimą šiandien.


Diplomatas ragino Amerikos lietuvius aktyviai dalyvauti artėjančiuose Seimo rinkimuose, kuriuose užsienyje gyvenantys piliečiai turės savo atskirą rinkiminę apygardą.


”Toliau kartu kurkime saugią, stiprią ir modernią Lietuvą, kurios laisvė šiandien užaugina daug talentų- nuo sporto ir kultūros sričių iki pasaulinį pripažinimą pelnančių Lietuvos lazerinių technologijų išradėjų,” sakė K.Vaškelevičius.


Renginio dalyvius sveikino Lietuvos garbės konsulas Niujorko valstijoje Rimas Česonis, Ročesterio lietuvių bendruomenės apylinkės pirmininkė Skirmantė Philippone. Įspūdingą pasirodymą vakaro metu surengė tautinių šokių grupė iš Toronto “Gintaras”.


Lietuvos nepriklausomybę taip pat šventiškai paminėjo ir Edvardo Gervicko lituanistinės mokyklos Ročesteryje mokiniai, mokytojai ir mokyklos bendruomenė.





Lietuvos ambasados Vašingtone informacija

















Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės