Vasario 10 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone įvyko susitikimas su “Misija Sibiras” dalyvėmis
Vasario 10 d. Lietuvos ambasadoje JAV buvo surengtas susitikimas su “Misija Sibiras” projekto vadove Aiste Eidukaitytė ir „Misija Sibiras‘19“ ekspedicijos dalyve, Amerikoje gimusia ir užaugusia Marija Čyvaite. Į renginį susirinkusiems Vašingtono lietuviams, JAV diplomatams, analitinių centrų ekspertams, žurnalistams Aistė ir Marija papasakojo apie „Misija Sibiras“ projektą bei 2019 m. ekspediciją į Kazachstaną.

Sveikindamas susirinkusius svečius Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas pasidžiaugė, kad jaunimas savo iniciatyva pradėjo vykdyti svarbų tautos atminties projektą, kuris įkvėpė daug tūkstančių Lietuvos jaunimo, o šiuo metu tampa vis populiaresnis ir JAV lietuvių tarpe. Ambasadorius padėkojo „Misija Sibiras“ projekto komandai už atvykimą ir pasidalinimą ekspedicijų įspūdžiais ir pilietiškumo pavyzdžiu.

A.Eidukaitytė ir M.Čyvaitė papasakojo apie projekto istoriją ir atrankos procesą, bei 2019 m. vykusią ekspediciją į Kazachstaną, kur Karagandos apylinkėse surado 18 bendrų kapinių, ir užfiksavo bei sutvarkė 130 lietuvių kapų. Kazachstane „Misija Sibiras“ pastatė 2 savo rankomis gamintus koplytstulpius ir kryžių, kurį po dalelę iš Lietuvos atsigabeno kiekvienas ekspedicijos komandos narys, tame tarpe ir Marija.2019 m. atrankos anketas į „Misija Sibiras‘19“ ekspediciją užpildė net 1033 žmonės. Kviečiame JAV lietuvius jau nuo 2020 m. ieškoti informacijos ir pildyti anketas į „Misija Sibiras 2020“ ekspediciją. Daugiau informacijos apie projektą „Misija Sibiras“ galite rasti https://misijasibiras.lt/Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Kitais metais keliaujant į Europą JAV piliečiams reikės vizos

Tokios tokelės (181) Įvairenybės