Pavojingiausias yra saikingas girtavimas1. Vynas yra drakono nuodai.

Mozė

2. Vynas padaro žmones paleistuviais.

Saliamonas

3. Vynas žudo grožį, vynas trumpina jaunystę.

Horacijus

4. Vynas tai kraujas.

Jėzus

5. O neregimoji vyno dvasia! Da nesuteiktas tau vardas, kuriuo galima būtų tave atskirt, tai pavadinsiu tave velniu.

Šekspyras


6. Žmonės bijo choleros, bet vynas pavojingesnis.

O. Balzakas


7. Alus gerti nesveika.

J. Jablonskis


8. Kvaili geria šnapsą. o puskvailiai alų.

V. Pietaris


9. Alus - kaka.

10. Bukapročiai bus vaikai, jeigu alų gers tėvai.

11. Žmonės bijo koronaviruso, bet alus pavojingesnis.

12. Alkoholis yra nuodas, nuo kurio moterys tankiai persileidžia arba tampa visai bevaisėmis, bet iki to laiko vis da spėja pagimdyt draugijai išgamą kokį, idiotą ar galvažudį.

V. Kudirka


13. Kavą turime laikyti už nuodus. lygius alkoholiui ir tabakui.

V. Kudirka

14. Vien nuo rūkymo kasmet miršta 7000 lietuvių, o mūsų kariuomenė neturi nei vieno Priešalkoholinės gynybos pajėgų kareivio. Gėda...

15.Gražios yra blaivios moterys,

16. Daugelis įkaušę, bent jau kol išsipagirios, tampa impotentais.

E. M. Remarkas


17. Galėtų kunigai per mišias vyną (velnią) ne gerti, bet lieti lauk, kad užsidarytų Astravo atominė.

18. Rusai yra nutautėję lietuviai, net Rusijos prezidento pavardė lietuviška.

19. Lietuvos vardas kilęs iš veiksmažodžio lieti.

20. Aritmetika paprasta: alkoholis + Rusija = karas, o Blaivybė + Rusija = Taika ir ramybė.

21. Rusijos raketos nutaikytos į NATO, o NATO - į Rusiją, todėl gyvename ant parako statinės.

22. Kartais užtenka prosenelių išgerto gurkšnio alaus, kad susirgti vėžiu ir kitomis madingomis ligomis,

23. Pasaulio sveikatos organizacija 1975 m. alkoholį pripažino narkotiku.

24. Alkoholizmas ir socializmas nesuderinami.

V. Leninas

25. Alkoholis arba Lietuva: tertium non datur (trečio kelio nėra).

26. Vyrai miršta nuo dviejų priežasčių: alkoholizmo arba piktos žmonos.

A. Čechovas

27. Visų blogybių, net karo ir tautų žudynių, jei ne vienintelė, tai pagrindinė priežastis ta, kad daugelis yra apdoroti alkoholiu, tabaku ir panašiais nuodais,

L. Tolstojus

29.Visa Lietuvos Nepriklausomybė nieko nereiškia, kad didis jos žmonių skaičius alkoholiui vergauja.

Vydūnas

30. Alkoholis, tabakas, kava ir kiti narkotikai kelia grėsmę Nacionaliniam saugumui.

31. Valdžia valstybę alkoholiu naikina taip, kad tapome senstančia ir nykstančia tauta net Taikos metu.

32.Man tinka tas žiedas, kurs žydžia blaiviai.

Maironis

33. Alkoholį, bent alų, reikia pažymėti kaukolės ženklu, kad visi matytų, ką mums parduoda maisto parduotuvėse.

34. Tabakui, alkoholiui - narkotikams- NE!

J. Kančys

35. Pavojingiausias yra saikingas girtavimas.

36. Nekenksmingos alkoholio dozės nėra,

37. Negerk pirmosios, nereikės kentėt nuo paskutiniosios.

M. Krikštopaitis

38. Nebijokit, kad į valdžią ateis ponai blaivininkai: jie atkurs Blaivią tvarką, išvaikys girtybės tamsumus ir atsigaus Lietuva.

39. Visą parą,

Nenoriu, nenoriu alaus:

Kas jo paragaus,

Tą šėtonas pagaus. (Išsigelbėti mėgėjų partijos manifestas)

40.Religija, kuri be didesnio protesto toleruoja smuklę, neverta vadintis Jėzaus Kristaus religija.

C. Hovardas

41. Leidus alkoholį parduoti tik alkoholikams, šio narkotiko prekyba sustotų tą pačią dieną.

42. Ar pabandei

Nors žodį pasakyti,

Kai žmonės kėlė taurę prie burnos?

Vincas Korsakas

43. Niekada nebūčiau pamanęs, kad tokiame dailiame ir nedideliame butelyje slypėtų toks didelis ir baisus džinas.

J. Mikelinskas

44. Nėra geresnės priemonės sukurti idiotą kaip alkoholiis.

E. Krepelinas

45. Štai koks pražūtingas net vienas lašas alkoholio!

J. Kvederaitis

Į kovą su alkoholizmu stokime visi, visų partijų žmonės, nes apie alkoholį visi vienodai galime pasakyti.Tai didžiausia žmonijos nelaimė! Tai slibinas, kurs žmonių turtą, sveikatą, dorą ir švelniuosius jausmus naikina! Tai gadintojas esamųjų ir būsimųjų žmonijos kartų (pakalenijų)!

J. Tumas - Vaižgantas

Į kovą su alkoholizmu stokime visi, visų partijų žmonės, nes apie alkoholį visi vienodai galime pasakyti.Tai didžiausia žmonijos nelaimė! Tai slibinas, kurs žmonių turtą, sveikatą, dorą ir švelniuosius jausmus naikina! Tai gadintojas esamųjų ir būsimųjų žmonijos kartų (pakalenijų)!
J. Tumas - Vaižgantas

Pagarbiai,
Alfredas Čiučiurka

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės