Lietuvos užsienio reikalų viceministras Dalius Čekuolis dalyvavo Vašingtone surengtame tarptautinio aljanso, skirto religijos laisvės klausimams, inauguraciniame susitikime


Vasario 5 dieną Vašingtone įvyko JAV valstybės sekretoriaus Michael Pompeo iniciuoto tarptautinio aljanso, skirto religijos laisvės klausimams, inauguracinis susitikimas. Lietuvą renginyje atstovavo užsienio reikalų viceministras Dalius Čekuolis. Inauguraciniame ministrų lygio susitikime dalyvavo atstovai iš dvidešimt septynių pasaulio šalių.

Viceministras Dalius Čekuolis pasisakymo metu padėkojo Jungtinėms Valstijoms už iniciatyvą ir lyderystę įkuriant tarptautinį aljansą, skirtą religijos laisvės klausimams ir pabrėžė, kad Lietuvai religijos laisvė yra neatskiriama nuo tikėjimo laisvės, nes tai yra viena iš kertinių žmogaus teisių. „Lietuva yra stipri religijos ir tikėjimo laisvės gynėja ir palankiai vertina JAV iniciatyvą sukurti Tarptautinį aljansą, kuris sustiprins pastangas apsaugant religijos ir tikėjimo laisvę bei efektyviau koordinuos tokias šiuos veiksmus visame pasaulyje”, pažymėjo ambasadorius Dalius Čekuolis.

Pagrindiniai aljanso tikslai – akcentuoti religijos laisvę kaip fundamentalią žmogaus teisę ir dėti visas pastangas sustabdyti religijos pagrindu vykdomą diskriminaciją, žudymus ir kitus prieš religines žmonių grupes vykdomus nusikaltimus.


Vasario 4 – 6 dienomis Vašingtone buvo surengta daugybė renginių ir diskusijų religijos laisvės klausimais. Susitikimuose dalyvavo įvairių konfesijų atstovai bei nukentėję nuo religinio persekiojimo asmenys, kurie dalinosi savo istorijomis. Vasario 6 d. Vašingtone buvo surengti Nacionaliniai maldos pusryčiai.


Lankydamasis Vašingtone viceministras Dalius Čekuolis susitiko su JAV Kongreso nariu, Baltijos draugų grupės Atstovų Rūmuose vienu iš pirmininkų Johnu Shimkumi. Susitikimo metu aptarti transatlantinio bei dvišalio bendradarbiavimo klausimai ir regioninio saugumo iššūkiai. Viceministras perdavė JAV Kongreso nariui kvietimą į Prezidento Valdo Adamkaus tarptautinę konferenciją, kuri vyks š. m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje.


LR ambasados Vašingtone informacija


Kęstutis VAŠKELEVIČIUS


Counselor, Embassy of Lithuania in USA

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės