Garliava
Kai tik spaudoje, www.lrytas.lt pasirodo straipsnis apie Venckienę, komentarų skiltyse aktyviai reiškiasi ne komentatoriai, bet šmeižikai, niekinantys jiems nepatinkamus rašytojus.

Taigi, tamstos šmeižikai, atsipeikėkite, parašykite savo tiesą spaudai ir skaitykite jums skirtus komentarus. Manau, jog tie, kuriuos jūs savo „komentaruose“ niekinate, nesugebės jus šmeižti, nes jie žymiai aukštesnės kultūros žmonės.


Šmeižikai, naudodami komentarams skirtą vietą, yra žemiausios rūšies šliužai – padlaižiai, nesuprantantys laisvo žodžio prasmę, praradę bet kokį kultūringumą. Tą nuolatinį šmeižtą patiria ir dvi gerbiamos LR žurnalistės. Na, o Amerikoje, tokia pat šluota vanoja ir mane, nesuprasdami, jog Tiesą užgniaužti neįmanoma.


Šiais laikais tikslo atsiekimui begėdiškai naudojami jauni mokiniai, kurie apie jiems kišamą tikslą neturi jokio supratimo. Jie, galbūt net nesupranta reikšmės vasario 16ios, kovo 11ios ir sausio 13ios, bet jie tinka būti naudojami organizuotoms „TIESOS“ demonstracijoms? Paklauskime šiandieną, anuo metu dalyvavusių vaikų, kodėl jie demonstravo, tai atsakymą gausime, jog taip buvo liepta dėl mergaitės. Kas ta mergaitė, jie šiandieną net nebežino. Sutinku su violetinių galvojimu, kad Venckienė yra jų „šventoji karvė“. Bet, kažkodėl niekur neaprašomi tos „šventos karvės“ nuopelnai.


Gal būt Garliavos istorija turėjo prasidėti su antrašte: „Du garbingi Kauno teisėjai nepasidavę mafijos reikalavimams, vienas prarado gyvybę, antras savo įsūnį“? Šie du teisėjai nesutiko panaikinti teistumą Henytės sūnui. Šie du teisėjai garbingai išsaugojo Lietuvos Teisėjo vardą. Furmanavičius tvirtai laikėsi savo sprendimo už nusikaltimus už grotų laikyti Henytės sūnų. Tam pritarė ir Kauno apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis.


Pasklidus kalbai apie tariamą pedofiliją (mafijos paleista antimi?), kuria fanatiškai patikėjo buvusi teisėja Neringa Venckienė ir jos brolis Drąsius Kedys, kurio pirmoji auka buvo teisėjas („pedofilas“ pagal mafijos paleistą antį?) Furmanavičius. Norint pakenkti Kauno apygardos vyr. teisėjui, pradėta ieškoti priekabių prie jo įsūnio Vaido. Buvo net surašytas skundas Kauno policijai, neva Vaidas kelyje, judėjimo susigrūdime, skundikui, grasino ginklu. Skaitant skundą policijai, neįmanoma sujungti tašką su tašku. Reiškia, jog skundas yra rašytas pagal nemokšišką nurodymą. Dabar, po laiko matom, jog tai buvo įspėjimas teismo pirmininkui. Vaidas tapo dar viena mafijos auka.


Teigiama, jog Venckienė, iš mafijos, gavo E. Daktaro išpirkimui apie 150.000,00 JAV dolerių, apie kuriuos ji negali duoti jokios ataskaitos. Blogi reikalai.


Tokia yra Garliavos pedofilinė pradžia. Venckienė yra tos mafijos grandis, kaip kad buvo jos brolis pedofilas Drąsius Kedys, kartu mafijozas ir narkomanas. Narkomanai mafijoje nepatikimi, todėl jais ir atsikratoma. Nežinome, kiek žalos mafijai Drąsius K. būtų pridirbęs, jeigu apsirijęs narkotikų ką nors mafijai nepriimtino būtų išpliurpęs. Drąsius pašalintas. Apsidraudimas būtinas.


Apie Ūsą Venckienė pakeitė nuomonę. Atbuko smegenys sėdint Čikagos kalėjime. Anksčiau tvirtino, jog Ūsas mergaitę lytiškai išnaudojo, o dabar – tiktai laižė. Manau, jeigu, kartoju jeigu, tai Ūsas būtų laižęs tik Stankūnaitę, o ne mergaitę. Šio irgi tvirtinti negalime, nes niekas nematėme. Ūso nusikaltimas galėjo būti, Stankūnaitei kalbant, per didelis žinojimas apie Drąsiaus, kartu ir mafijos, veiklą. Tas pat liečia ir Naruševičienę. Per didelis žinovų ratas mafijai kenksmingas. O Venckienė?


Venckienė sugebėjo paaukoti savo brolį, nuturtinti tėvus ir gimines, norėdama atsiriboti nuo bet kokios atsakomybės. Kas ją beužstos? Patvoriniai dingę. Violetiniai troliai sugeba tiktai šmeižti, o suteikti naudos Venckienės atžvilgiu, jokios. Šuniškas likimas.


Įdomu kur dingo tie jos gerbėjai – patvoriniai, kuriems tomis dienomis net vietos policija rodė pagarbą? Atsakymas paprastas. Gerbėjų niekuomet nebuvo. Tai buvo tiktai lojikai, kurie už grašių buvo pasiruošę parsiduoti. Mat, patvoryje, kaip šuneliams buvo metami nugraužti kaulai, kuriais jie ir išsilaikė.

Neringa Venckienė prabilo apie šiurpų sąrašą ir keistus įsivaizduotus ženklus „sapnuotus“ Čikagos kalėjime. Kliedesiai nesuteiks jai jokios paramos. Gal tai bilietas į psichuškę? Jai kinkos dreba, jausdama ir žinodama jog mafijos taikiklis nuolat ją seka, nes ji perdaug žino. Žino ir jaučia, jog tas mafijos sprendimas bus įvykdytas. Mafija net už mažiausius prasižengimus nedovanoja ir jų niekuomet neužmiršta.

Venckienė nesustodama rašo vis naujus skundus teismams. Dabar vėl nori tapti seimūne. Tai būtų tikras cirkas Lietuvoje. Per tiek jos nebuvimo metų Lietuvoje, prokurorai vis dar velka kojas nesugebėdami ją teisti. Venckienė savo skundais tik tyčiojasi iš Lietuvos teismų. Ir jai sekasi. Kada taps pilnai išvalyta Lietuvos teisėsaugos sistema, ypač Kauno?

Žinau, jog šiuo straipsniu užgausiu violetinių trolių šmeižikų gaują. Juk jie taip skaniai miegojo žiemos miegu. Dabar, pažadinti ir pikti, privalės dirbti, rašyti standartinius šmeižtus mano adresu, nes juos valdo geležinė kumštis.

Venckienė nepatenkinta uždėta jai kardomąja priemone. Kodėl Masiuliui kitaip? Atrodo, jog pagal Venckienę, tai ji privalo būti išteisinta o Masiulis nuteistas. Tai tikra „nutrija“. Čia net ir juoktis pavojinga. Paklauskime „nutrijos“ ką ji gero padarė savo šaliai, išskyrus smardinimą.


Vėliausiomis žiniomis, Venckienė padavė LR Seimą į teismą. Kada ji sugalvos paduoti į teismą visą Lietuvos valstybę? Ar ne laikas ją kuo greičiau uždaryti į vienutę be langų, gal ir be durų. Gal į psichukę? O gal kremuoti?

Comments

popular

Dėl saugumo atšauktas dar vienas renginys Čikagos apylinkėse

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Tokios tokelės (181) Įvairenybės