Tokios tokelės (37)Sveikinu gerb. skaitytojus su šiais Naujais 2020 Metais. Kviečiu, užsieniuose gyvenančius geros valios lietuvius, būti ir šiais metais tautos ambasadoriais. Atsikratykime tautos šiukšlių, nes jos dvokia. Gerais darbais, gerais patriotiškais veiksmais kelkime lietuvių garbę ir garsinkime jos vardą užsieniuose. Tokia privalo būti šventa lietuvio pareiga.

Pradėkime Naujus 2020 metus, galbūt, su švariom sąžinėm. Senieji metai sudrumstė kai kuriems šventišką ramybę, kai pasklido žinia, jog gruodžio 13 dieną, penktadienį (prietaringa diena), Crest Hill mieste, darbovietėje, lietuvis nušovė lietuvį. Šovikas, pirmiausiai privalėjo žinoti, kad ir alkoholio butelio kamštį pauosčius, kišti nagus prie ginklo negalima, nekalbant apie prisigurkšnojimą. Kokiu tikslu darbovietėje jis laikė užtaisytą ginklą (nebent jis būtų darbovietės savininkas), kas Illinois valstijoje draudžiama? Čia jau nusikaltimas. Ginklą galima laikyti namuose apsigynimui, ir tai su leidimu. Ginklo registracija nereikalinga. Tokia yra piliečio teisė, o ne valdžios.

Kitas lietuvis, iš amerikiečių kompanijų Facebook ir Google, išsukčiavęs 120 milijonų dolerių, Amerikoje sodinamas į kalėjimą.
Nesuprantama yra, nejaugi tokie sukčiai ir ginklų naudotojai nežino, kad jų nusikalstamieji veiksmai bus išaiškinti? Jeigu jie to nežino, tai tuomet jų vieta pūti kalėjimuose.

Lietuvis, skrendant lėktuvu iš Paryžiaus į Vilnių, trumpai prieš nusileidimą užsimanė lipti iš lėktuvo. Gal tas lėktuvas skrido virš jo gyvenvietės? Viena žinome, jog lėktuve buvusių lietuvių grupė buvo girta.
  
Žinome, kad į lėktuvus jokių skysčių įsinešti negalima, o palydovai/ės girtų keleivių į lėktuvą neįleidžia ir lėktuve neleidžia padauginti perdaug degtinės. Bet, lietuvis sugeba apeiti tuos apribojimus, nes jis lietuvis. Išmanus. Gerbkime išmanumus.

Sakoma, jog sumanus kareivis net dykumoje ras merginą ir degtinės. Taip ir šie lietuviai galėtų būti gerais, sumaniais kariais. Gal KAM atkreips į juos dėmesį? O gal prokuratūra?  

Politika
Napoleonas savo laiku yra sakęs, jeigu pastebi priešą darantį klaidas – netrukdyk! Ką gauname? Demokratai JAV Kongreso Atstovų Rūmuose darė klaidą po klaidos ir priėjo liepto galą. Demokratai priėmę, pagal partijos liniją, prezidento atstatydinimo nutarimą, kurį privalo perduoti Senatui, kad jis galėtų teisti, dabar iš baimės dėl pralaimėjimo, atsisėdo ant jo ir laukia nežinodami ko. Rinkimai artėja, demokratų reitingai krenta o prezidento didėja. Iš baimės suprakaitavę demokratai stato Senatui nepriimtinus reikalavimus į kuriuos Senatas net nereaguoja. Aiškiai matomas niekais virtęs trejų metų demokratų darbas norint atstatydinti prezidentą. Jeigu būtų atstatydinimui patvirtinantys dokumentai, tai demokratai jokiu būdu nedelstų. Juk jie visą laiką šaukė, jog procesą reikia greitinti, nes „išdavikas“ prezidentas neturi teisės valdyti kraštą. Kodėl dabar sustojo ir leidžia „išdavikui“ prezidentui toliau valdyti kraštą? Lazda, smogė antru galu prieš juos pačius, užtikrinant Trump‘o perrinkimą.

O viena Kalifornijos juodaodė atstovė baiminasi, kvaksėdama, jog Trumpo perrinkimas atves Putiną į Baltuosius Rūmus. Siūlyčiau jai gydytis nuo kinkų drebėjimo.

Nesitikiu jokio gero iš demokratų JAV Kongrese. Jiems Šv. Kalėdų švenčių nėra, nebus su jais ir taikos 2020-iais.

Kalbant apie Putiną, pirmiausiai susiraskime jį. Per tris savo prezidentavimo metus, Trumpas sugebėjo Putiną užkišti į užkrosnį, kur jis iki dabar čirškia kartu su svirpliais. Ten jo vieta. Putinas būdamas užkrosnyje išprotėjo. Dabar kaltina Lenkiją, dėl antisemitizmo, susidėjus su Vokietija trumpai prieš antrąjį pasaulinį karą. Antrojo pasaulinio karo kaltininkai, pagal Putiną, tai Vokietija ir Lenkija. Dar jis pyksta, kad Europoje naikinami paminklai sovietų kariams. Čia Putinas teisus, nes tie paminklai buvusiuose sovietų okupuotuose kraštuose nekenčiami ir nereikalingi. Gal tuomet ir Hitlerio kariams vertėtų statyti paminklus, nes jie pirmąjį rusą okupantą išvijo iš mūsų krašto, patys likdami okupantais. Nėra gerų okupantų. Okupantas lieka okupantu, žiūrėdamas tiktai savų interesų. Putinas, kur jis bekalbėtų, visuomet ragina stiprinti Rusijos ginkluotąsias pajėgas, kurios dabartiniu metu yra bejėgės pasaulinėje arenoje. Taip, Rusija sugeba pagaminti (galbūt) „geriausius“ tankus ir lėktuvus, bet tik po vieną pavyzdį. Masinei produkcijai reikia lėšų, kurių nėra, kurias oligarchai ir jis pats išvogė iš Rusijos. Stipri ekonomija, ne tik tušti žodžiai, reikalinga moderniam apsiginklavimui. Putinas to neturi. Trump‘as su Putinu visiškai nesiskaito vis dar griežtindamas rusams sankcijas. O lenkai niekuomet neatleis, nedovanos ir neužmirš dvi Katynes. Pasigendamas ir Lavrovas, kuris gan dažnai rodydavosi JAV. Jo balsas išvis nebegirdimas. Rusija izoliuota. Kinijai, dėl muitų, taip pat nulaužyti ragai.  JAV ekonomija atsigavo ir klesti. Visa tai dėka Trump‘o. Demokratai nepatenkinti, nes jie nori Baltuosiuose Rūmuose turėti savo žmogų, kuris lankstytųsi kitiems. Tokios „privilegijos“ ateityje amerikiečiai rinkėjai niekam nesuteiks. Amerikiečiai Baltuosiuose Rūmuose nori turėti nesvyruojantį prezidentą, koks dabar yra Trump‘as, nes Amerikos vieta yra pasaulio valstybių priešakyje ir tą vietą išlaikyti galima tiktai turint galingą, žmonių remiamą, prezidentą. 

Artinasi nauji rinkimai. Manau, jog balsuotojai atsižvelgs į padėtį ir balsuos už Trump‘ą ir jo  partijos perrenkamus ir naujai renkamus kandidatus. Praeitis rodo, jog nebegalime pasitikėti demokratų partija ir jos atstovais. Pažvelkime vien tik į Atstovų Rūmų demokratų partijos atstovus, kurie niekaip negali prilygti aukštesnio politinio lygio bei garbingumo respublikonų partijos atstovams. Aišku, čia ir vėl kaltas prezidentas. Ateinančiuose rinkimuose balsuodami už Trump‘ą, balsuosime už M.A.G.A. (Make Amerika Great Again). Sėkmės.

Comments

popular

Evanston įsigaliojo plastikinių maišelių draudimas

Mackinac Island pripažintas vienu gražiausių miestų Amerikoje

Kyla Čikagos nuomos kainos